DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 65     <-- 65 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Organisacija šumarsJce nastave na sveučilištu u Giessenu i pruskih šu


marskih akademija u Ebersicalđu i Mundenu. Priobćio S. Partaš 539—549
Okresivanje. Piše V. Benak 549—563
Hrast. Piše Dragutin Hire 563—568
Listak. Osobne viesti: Imenovanje 568—569


Zakoni i normativne naredbe: Načelne riešitbe 569—570
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 570
Različiti viesti: Državni izpiti iz šumarske struke. — Šumske


dražbe. — Da li ovlaštenica imovno-obćinske šume pridržaje
pravoužitničtvo, ako priženi neovlaštenika ? — Prodaja hrastovih
šuma krajiške investicijonalne zaklade. — Prodaja tako zvane
biele šume iz krajiških investicijonalnih Suma. — Uspjeh dražbe
obdržavane na 15. studenoga t. g. kod gospod. ureda brodske
imovne obdine. — Dražba hrastovih stabala. — Uspjeh pašarinske
i žirovinske dražbe 570—580


Molba 580
Izkaz čla no V a hr V atsko-s la vo n skoga šumar, družtva
godine 1897. i doba njihova članovanja ... . 581—600
Hrvatski šumarski koledar za godinu 1898 Na omotu