DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 580 —


U isti za Ijes nesposobni materijal ubrojiv je i onaj, iz kojeg bi se
moglo kolje, panjići i stupovi izradjivati, i zato je izradba tih i sličnih
drvnih sortimenta dostalcu ne dopustiva.


h) Radnici dostalčevi ne smiju za Ijes nesposobni materijal paliti
niti goriti, izuzamši triešće i sitno granje, i to u najnuždnijoj mjeri, u
koliko je to naime potrebno za kuhanje hrane samo.


i) Ako bi koje stablo kod predaje iz kojih mu drago razloga manjkalo,
to je dužan dostalac zadovoljiti se za svako takovo stablo sa odštetom,
koja odgovara prosječnini dostalbine po komadu (od svih dostalih
hrastova).


Pobližji uvjeti mogu se uviđiti kod podpisanoga ureda, ter kod
ovopodručne kotarske šumarije I. u Dubici, II. u Dvoru i III. u Mečenčani.


Konačno će se uzeti u razpravu i one ponude, do 11. satih dana


25. studena t. g. ovdje predane, koje budu glasile na bukovo gorivo drvo
na panju u ovopođručnih srezovih u ukupnoj gromadi od 75000 m^ do
uporabe jar dospjelo, i koja će se drva prodati uz poseban ugovor i uz
premjerbu.
Šumsko-gospodarstveni ured imovne obćine 2. banske.


U Petrinji, dne 27. listopada 1897.


Uspjeh pašarinske i žirorinske dražbe. Dne 16. listopada obdržavana
je kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih dražba na žirovinu
i pašarinu u 24 sreza vinkovačkoga i gradiškoga okružja. Od ta
24 sreza prodano je 14 srezova i to devet ih na cielu godinu, naime od


16. rujna jedne do 16. rujna druge godine, a pet ih samo na pol godine
t. j . od 16. rujna do konca ožujka sliedeće godine. Sveukupna u zakup
izdana površina iznaša 10849 jutara, množina na toj površini procienjenoga
žira iznaša 956 hl.; novčana vriednost ustanovljena je sa 4602 for.,
dočim dražbeni utržak iznaša 7008 for.
Molba.


P. n. gospodu, kojima sam poslao Fotogrametriju i Tahimetriju,
pa
do danas ne podmiriše tražbine, molim, da udovolje dužnosti.
Sa veleštovanjem


Prof. Kružić.