DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 568 —


i u Evropi, a čini se, da ovo ugleduo stablo manjka i u


Australiji.


Hrast, gdjegod rasao, odlikuje se mnogobrojnim oblicima


lista i mnogu vrstu (od naših n. p. Q. Ilex) ne bi prepoznao,


da joj ne vidiš ploda. Listom oponašaju magnoliju, lovor, vrbu,


mirtu, kesten, bukvu, božikovinu i drugo drveće i grmlje.


Dr. K. Miiler složio je čislo oblika, koje počima krugom,


a svršava izveruganim oblikom i to predočio slikovito u časo


pisu »Natur« 1894., br. 8.


L. Dipe l u »Handbuch. der Laubliolzkunde« dieli hrastove
u tri hrpe: Lepidobalanus, Erjthrobalanus i
Cjclobalauopsis.
U prvu hrpu spadaju hrastovi, koji imadu trajno ili samo


u ljeti zeleno lišće, raznolične pestiće, veće ili manje kupice sa


prileglim ili rahlim ljuskama.


U drugu hrpu idu hrastovi sa zimzelenim ili ljetno
zelenim lišćem, koje je cjelovito ili razdieljeno, šiljkasto na
brku ili zarezcima, a ljuske ua kapici prilegle.


U treću hrpu spadaju hrastovi, koji do sada imadu samo
jednu vrstu; to je Q. a c u t a sa Japana i Koreje, u kojega je
hrasta lišće jajoliko ili jajoliko-bodkasto, kožnato i zimzeleno,
a ljuske na kupici u kolobarce poredane i srasle.


Dragutin Hire.


LIST^KI.


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. šumarniku Hug i Grunđ u pođieljen je naslov
šumarskoga savjetnika. Kr. ugar. šiimarnik u Zarnoci Iva n Csipka y
imenovan je kr. nađšumarnikom kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih.
Kr. šumarnik Rikar đ Lan g premješten je u istom svojstva od
kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih kr. šumarskom ravnateljstvu u
Zagreb.