DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 563 —


j|iiiu»i|ppiiiipi|.spodarstvene
prilike iziskuju i dopuštaju, a osobito kod mladih
stabala do 15 cm. prsnog promjera i uporabom presmolenja


Da pojedine vrsti drveća po svojoj odpornoj snazi proti
štetnim uplivom obsežnog i nepravilnog okresivanja razno odo-
Ijevaju, dosta je jasno, akoprem bi u tom pravcu bilo potrebno
još mnogo više iztraživanja i proučavanja.


Kod jedne te iste vrsti drveća ta je odporna snaga ovisna
naročito o starosti i zdravstvenom stanju stabala, ter od stojbinskih
odnošaja.


Proti posljedicam okresivanja su one vrsti drveća najmanje
osjetljive, kojih je drvo kadro izmienjujuću se vlagu i
sušu najbolje bez uštrba podnositi, u kojem pogledu i opet
hrast na prvom mjestu stoji, akoprem ne svagdje, jer i bukva
na dobrom vapnenastom tlu kadra je sa hrastom u tom pogledu
takmiti se.


U gornjem razmatranju naveli smo kao probitke, tako i
eventualne zle posljedice okresivanja, pa akoprem se ne držim
načela, da se u naše šumarenje na priečac uvlači razni tudji i
posebni — a ne obćeniti — način šumskog gospodarenja i uzgajanja
šuma, zato ipak nisam protivnik uvadjanja kod nas
dosada neuobičajenih, no po naše šumarstvo koristnih načela i
provadjanja jur prokušanih radnja; s toga je i moje skromno
mnienje, da bi valjano okresivanje naših hrastika istu onu
dobru svrhu polučilo, kao i u njemačkim šumama.


V. Benak.
Hrast.


Naše dubrave, gajevi i lugovi puni su hrastova, a šume
hrastove zanimive s proljeća, kad izlistaju, kao i u jeseni, kad
se zakite plodom. Hrast je značajno stablo u našoj flori, a
mnogobrojni mu oblici pripadaju četirim hrpama. U prvu hrpu
spadaju hrastovi pahulnjaci (Quercus pubiferae; Flaumeichen),
u drugu brdnjaci (Q. montauae; Bergeichen), u