DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 562 ´
wpmpii!Pwi´,´"."T™


bukve pako obzirom na to, da je većim dielom ogrievno drvo,
biti će okresivanje samo u onih srednjih šumah nuždno, gdje
se želimo osloboditi upliva obilne bukove krošnje, a na korist
ostalog porasta sastojine.


U ostalom i druge vrsti pila su kod okresivanja dobro
uporabive, kao primjerice Badenova uporabom liestvah, a naročito
za cienija i vrstnija stabla.


Oko suhog okresivanja četinjače mnogo je radio pred 30
godina šumarnik Alers.


Njegovo načelo bijaše, da se suho granje i svržje u porastlina
četinjače od dobe prvog proredjivanja pa do 50-godišnje
starosti okresuje s pilom na stablih u visini do 12 met., i to
na stablih, koja pravu jezgru sastojine tvore, ter je u tu svrhu
svoju predspomenutu pilu konstruirao.


Suho okresivanje u listačah je od osobita znamenovanja.


Okresivanje upliva i na suhobrkost (suhovrhost) stabala,
buduć se na uštrb krošnje razvijaju rado suvišne postrane grane,
ter ako naročito kod listače — a po gotovo kod hrasta —
izvadjamo pravodobno i valjano okresivanje, to tim pobudjujemo
ujedno izdašniji i bujniji razvoj krošnje, jer kako iz prednavedenog
proizlazi, stablo se okresivanjem unapredjuje na
račun svoje doljne polovice u korist gornje polovice, dakle tim
se povodom i bujnija krošnja odgaja, a dosljedno tomu suhobrkost
prepriečuje.


Okresivanje ima i svojih protivnika, nu čini se, da se ta
protivna mnienja osnivaju na posljedicah krivo izvedenih okresivanja,
akoprem je nepobitna istina, da je umni način šumarenja
i racionalna gojitba sama najboljim uztukom proti potriebi
okresivanja — a naročito obsežnijeg.


Uzgoj valjanih mješovitih šuma takodjer je dobrim sredstvom
proti potrebi izvadjanja i uporabe okresivanja, jer u
takovih šumah jedna vrst drveća podupire i usavršuje drugu
u svom razvitku i napredku.


Ipak nadvladjuje mnienje stručara, da je okresivanje —
naročito hrasta — uputno i od probiti, gdje to mjestne i go