DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 561


koje si u tom poslu jedna drugoj od pomodi umiju biti; ovakove
radnje valja oprezno rukovoditi, radnike nadzirati i shodno
upućivati.


Pogledom na troškove izvadjanja okresivanja, valja iztaknuti,
da samo okresivanje ne nosi odmah koristi, jer samim
okresivanjem dobiveno drvo — osim donjekle u srednjih šumah


— nije od osobite vriednosti i hasne, ali zato se ne smije
s uma metnuti ona probit, koja se okresivanjem polučuje kao
osobitim načinom samog uzgoja sastojine.
Od orildja, koje se rabi kod okresivanja, iztičemo osobito
Alersovu pilu na držku razne duljine (Alers-Fliigelsage).


Ista se pila uspješno rabi naročito kod četinjače, a upotrebiva
se i za listaču, ter se ponajpače za takova stabla preporuča,
koja tvore glavne sastojine i koja radi Ijesa uzgajati
želimo.


Obzirom na postignutu vrstnoću i tehničku uporabivost
okresanih stabala moramo iztaknuti, da ista nadmašuje troškove
okresivanja sa Alersovom pilom.


12 vještih težakah u stanju je 300 stabala od 50 do 60 cm.
prsnog promjera do 0´6 visine stabla na dan okresati; indi na
jednog težaka odpada dnevno 25 stabala, a ako težaka plačamo
sa 80 novč., to stoji okresivanje po stablu circa 3 novč., a i
ti se troškovi donjekle umanjuju, ako je okresivanjem dobiveno
drvo unovčivo, zatim ako nije oskudica na radnih sila tomu
poslu vještih i ako okresivanje stegnemo samo na vriednija
stabla sastojine.


S ovom pilom se donjekle uspješno odstranjuju i grane do
16 cm. jake, ako se tik deblovine gladko odpile i presmole;
ista je vrlo uporabiva i za odstranjenje zaostalih kličaka.


Okresivanje jakih grana preko 15 cm. — kako je naprvo
jur spomenuto — načelno se ne preporučuje, te se može izvadjati
za stanovite svrhe i samo radi stanovitih razloga, i to
samo na pojedinih stablih.


U ostalom jače grane na stablu hrasta, ako su zdrave,
ne škode vrlini Ijesa toliko, koliko zaostali i suhi kličci; kod