DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 560 ~
kod guljača, a uz to je kod hrasta i sama prirastna snaga od
osobite znamenitosti, te dozvoljava i ljetno i zimsko okresivanje.


U voćarstvu se uspješno rabi za presmolenje rana smiesa
od loja i žute smole, izvarane u žesti, ali ova smjesa bi bila
u šumarstvu za uporabu preskupa; a niti smjesa od ila, svježeg
stajskog gnoja i nješto vapna, koja se takodjer u voćarstvu sa
uspjehom rabi, u šumarstvu ne nalazi uporabe, budud se takovo
presmolenje mora obvezati sa krpami, a to iziskuje mnogo
dangube a i većeg troška, akoprem pod takovim zavojem rane
brzo zacieljuju i dobro se zaobljuju.


U šumarstvu ce za presmolenje rana najbolje svrsi odgovarati
drvni katran, a ako je smješan sa raztopinom žute
smole, to će s gledišta gustoće i trajnosti naumljenu svrhu još
bolje postići.


Smjesa od jednake množine katrana i smole najbolja je.
Presmolenje rana neka se ne obavlja za kišovita i vlažna
vremena, a rane neka se presmoljuju, dok se ponješto osuše.


Orudje, s kojim izvadjamo okresivanje, mora biti vrlo oštro
i valjano, a za samo okresivanje moraju se rabiti pouzdane i
tomu poslu vične, uvježbane i okretne sile, jer inače ćemo
više škoditi, nego koristiti.


Samu pilu valja rabiti kod posla što više, a naročito za
odstranjenje omašnijih grana, jer pilom smo kadri takove grane
savršenije tik do deblovine odlučiti, a tim prouzročujemo i pravilnije
rane, koje savršenije i naprednije zacieljuju, nego li rane
odsjecanjem prouzročene.


Prigodom samog pilenja omašnijih grana moramo predusriesti
i prepričiti razkalanje i razčehanje grane sa stabla na
rubu rezne plohe, koje bi usljed težine grane i pada joj (teže)
nastati moglo, a to ćemo polučiti valjanim načinom pilenja i
tim, da omašne grane u protivnom smjeru pilenja odzdol ponješto
propilimo prije, no samu granu sasvim odpilimo.


Rane, koje nisu pilom savršeno i gladko izvedene, valja
sa oštrim orudjem izravnati.
Radnje okresivanja neka se u pravilu izvadjaju uz nadnicu
i povjeravaju mladjim, uvježbanim, okretnim i pouzdanim silam,