DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 559 —


Ipak u uar-elu valja izbjegavati stablu toli obsežiie rane
nanašati, a i samu svrhu ćemo sigurnije polučiti, ako grane
okresujemo na 1 do 2 metra duljine od same stabloviue.


Isto tako moramo se obzirati i na okresivanje klieaka, osušenog
svržja i grana — kakovih ćemo neriedko naći u hrasticih,
pa i u sastojinah četinjače, koji kličei postadoše posljedicom
raznih nepogodba, a i usljed ljudske ruke.


U takovih prilikah je okresivanje četinjače često suvišno,
buduć su ti kličei redovito zarasli već u deblovinu.


U hrasticih — neopredieljenih za skoru sječu — dakle u
onih izrično srednje dobe biti će od probiti, da nalazeće se
kličke okresujemo u toliko, u koliko vrstnoću Ijesa povisiti želimo,
jer ovakovi su kličei često uzrok gnjilobi i izkvarenju
deblovine inače na oko vrlo vriednih stabala; zato je u takovih
hrasticih okresivanje upravo »kao sama gojitba sastojine«
od nemale probiti i važnosti, koja se i u samoj rastućoj cieni
hrastovine ogleda.


Ovakove kličke valja uz stablo tik do zdravog diela deblovine
odrezati, a dobro ćemo uraditi još, ako takove rane
presmolimo.


Pogledom na godišnju dobu, koja je za okresivanje najshodnija,
mnienje je stručara dvostruko. Jedno mnienje vojuje
za okresivanje u ono doba, kad kolanje soka miruje, dakle u
zimsko doba; drugo je mnienje baš protivno tomu, te preporučuje
izvedenje toga posla u ljetno doba.


Obzirom na osebujnost četinjače nadvladjuje prvo mnienje


— a naročito kod omorike — i to poradi prepriečenja prekomjernog
i suvišnog izlučenja smole.
Isto vriedi i za listače, koje bi povodom ljetnog okresivanja
suviše staničevine na uštrb svoje snage smagati morale,
a na štetu daljnjeg razvitka stabla.


Prema tomu preporučuje se okresivanje bukve u srednjoj
šumi u predproljeće, odnosno u zimsko doba za blagog vremena.
Kod hrasta ima se inako postupati, jer kod istog je i ljetno
okresivanje prema svrsi samoj shodno i uputno, kao na pr.