DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 556 —
nepovoljan upliv obumrlog klička u deblovini, buduć se takav
kličak ne bude ni stvarao.


Ako takovi ogranci ipak ma s kojeg razloga usahnu, tad
nam ne preostaje ino, već ih tik stablovine okresati, a dobro
ćemo uzraditi, naročito za vriednija stabla, da tim povodom
prouzročene rane presmolimo, što osobito valja i vriedi za stabla,
kojima prirastna snaga jur jenjava.


Prirastna snaga igra kod okresivanja jednu od glavnih uloga.


Bujan prirast prouzročuje zaoblenje rana najbrže i najbolje.
Mladja stabla bolje zaeieljuju, nego li starija, jer kod
prvih se okresivanjem prouzročuju i manje rane.


Za to valja u srednjih šumah već sa okresivanjem pričuvaka
odpočeti, jer kako je spomenuto, okresivanje jačjih grana
se ne preporučuje, osim baš u slučajevih potrebe sa ostavljanjem
ogranaka od 1—-2 metra duljine, koje okresivanje dobro
podnosi hrast, no slabije bukva.


Na snažnom, bujnom tlu je i samo rastenje živahnije i
naprednije, a tomu dosljedno je naprednije i podpunije i samo
zaoblenje rana, okresivanjem prouzročenih, a vanredno je upravo
zaoblenje rana kod bukve na vapnenastom tlu, prama ostalim
vrstim tla.


Hladniji, ali ne preoštri položaji sjeveroiztoeni i sjeverozapadni
unapredjuju samu vegetaciju, a tim i bržje zaoblenje
rana; usuprot rane, sunčanoj žegi i pripeci sunca izvrgnute,
nezaobljuju se toli povoljno, što više, veće rane starijih stabala
u obće niti ne zaeieljuju.


Bukva, buduć joj kora lahko obumire, a i sam hrast iziskuje
osobitu pozornost, a naročito u većoj starosti, ako okresivanje
kanimo izvadjati na sunčanih obroncih.


U ostalom i samo močvarno šumsko zračište upliva nepovoljno
na zaoblenje rana, a naročito u sastojinah vrlo
gustog sklopa.


Ako su godovi stabala poradi gustoće sastojine ili slabe
stojbine slabije razvijeni, tu će tada i zaoblenje rana takodjer
lakše napredovati.