DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 555 —


rijih stabala zaostali kličci — naročito i od ojačjeg granja —
prouzročuju nepovoljne posljedice.
Od ovog pravila su izključena stabla, koja su za skoru
sječu opredieljena.


Zaostali bo kličci pomalo odumiru, jer kora im se raztvara
i samo drvo u trulež prelazi; čim vedma pako ti kličci
u oštrom kutu uz stablo stoje, tim više dovadjaju suvišnu vlagu
i u samu deblovinu, a uslied toga izkvaruje se deblovina, buduć
je zaoblenje rana prepriečeno kličkom, te zato i nalazimo stabla
kvrgasta, nabubrena, noseć tako u sebi klicu i uvjete za razne
bolesti.


Valjano zaoblenje rana postignuti ćemo samo onda, ako
se okresivanje pravilno i pravodobno izvadja, ter ako se svržje
i granje tik deblovine okresuje.


U takovim slučajevima razvija se biel i kora okolo oboda
dotične rane u jajastom ili okruglastom obliku, te se na taj
način priljubljuje deblovini, dok se postupičnim razvitkom i širenjem
prama središtu rane nesraste, i tako ranu sasma zaobli.


Slabije svržje nalazi se često u udubinah nabrekline
od kore.


Ovakovo svržje preporuča se što prije odstraniti i to na
taj način, da se nabreklina, u kojoj isto sjedi razsječe i tada
svržje tik deblovine odstrani tako, da od istog ni komadić
klička ne ostane, budud bi inače samo na uštrb zdravlja stabla
radili, a ovako pako bujnijim djelovanjem i uplivanjem staničevine
pospiešujemo bržje i podpunije zaoblenje rane.


Ako se kanimo riešiti nakaznih i okuženih kvrga i raznolikih
izrastlina po stablu, tada demo tu svrhu tek onda polučiti,
ako iste tik do zdrave deblovine izrežemo.


U ostalom okresivanje vrlo jakih grana u obde se ne preporučuje,
nu ako ipak razne svrhe takovo okresivanje iziskuju,
to demo tada dobro uraditi, da takove grane okrešemo na taj
način, da od istih ipak dio od 1 do 2 metra do samog stabla
neokresan ostane, što oku baš goditi ne de, ali de isti okresani
ogranci usljed prirastne snage još životariti, i tim prepriečiti


41