DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 554 —


»WWI!WIWPWJPiWWI[Wipwjlllli
Pogledom na uzrast (prirast u visinu) takodjer nije okresivauje
od osobite znamenitosti, jer se okresivanjem polužuje
samo naknada odlučenih dielova stabla na probit deblovine
same, dosliedno i na uhar yrstnoće Ijesa, ako je okresivanje
pravodobno i valjano izvedeno.


Jedino u mladim kulturama, ako stabalca pravodobno
okresujemo, polučiti demo povoljniji razvitak istih u visinu.
Umnim okresivanjem prepriečiti demo nadalje — naročito
u hrasticima — vilasti (y) uzrast stabala.


Umjereno i pravodobno okresivanje, ako je valjano izvedeno,
svakako upliva i na razvoj godovah, a tomu dosljedno i
na umnažanje, te jačanje deblovine.


Okresivanje do tredine granja i svržja nije štetno po sam
razvoj godova; obsežnije pako okresivanje prouzročuje nazadovanje
razvoja godova, naročito u doljnoj polovici stabala, a na
probit povoljnijeg razvoja godova gornje polovice stabala, naročito
listaČe, ter bora i ariša; time se drvna punoda stabala
unapriedjuje akoprem u srednjih šumah okresivanje bukve, kao
nadstojnog drveća, na razvoj godova ne upliva niti na doljnu
polovinu stabala.


Bujniji razvitak godova prama krošnji opaža se i kod
sjeka na glavu, a razlog je tomu tražiti i u tom, da rane okresivanjem
i sjekom na glavu, prouzročene u gornjoj polovici
stabala, zacieljuju na račun nadorastne snage naročito prizemnog
i doljnjeg diela stabla, kao i usljed toga, što se prirastna snaga
u vedoj mjeri širi prama krošnji samoj.


Okresivanjem u manjoj mjeri i to kod drveda, koje izbija
i bujne izdanke — kao primjerice hrast — prepriečuje se i
sam razvoj suvišnih izdanaka tim više, čim se okresivanje češde
a u manjoj mjeri izvadja.


Na valjano zaoblenje i zacieljenje rana, prouzročenih okresi


vanjem, upliva uz prirastnu snagu i osebujnost drveda, i način


samog okresivanja. Obzirom na sam način okresivanja valja


nam paziti, da se granje i svržje tik deblovine odstrani tako,


da klidci svržja i granja ne zaostaju u drvu, jer i kod sta