DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

MPPliHiHipippiP


— 553 —


Svržje i granje, dok je zdravo, nije od uštrba po Ijes,
jer su tada klieei u daljnjem razvoju svježi i u deblovinu
urastli; zato treba okresivanje u omoricih stegnuti na suho i
naročito na odumiruće svržje i granje.


Obsežnost t. j . stupanj okresivanja ovisi u omoricih od
dobrote stojbine i obhodnje.


Rane borove, prouzročene glodanjem divjadi, zacieljuju i
zaobljivaju se vrlo povoljno, pače povoljnije, nego li i kod omorike
; usljed toga je okresivanje u mladih borićih vrlo umjestno,
kao i u mješovitih sastojinah naročito, ako se bor uzgaja u
smiesi sa drvećem, koje bujno ne raste,


U ostalom bor se uslied svoga razgranjivanja sam čisti, a
u smjesi sa bukvom, jelom i omorikom lišava se još podpunije
suvišnog granja na probit uzrasta samog stabla i vrstno6e
Ijesa.


Obzirom pako na sam razvitak i prirast drveća mora se
iztaknuti, da okresivanje u tom pogledu nije od osobita upliva.


Sa okresivanjem se indi nastoji upriličiti vanjština i polučiti
stanovita kakvoča stabla, zastor krošnje (u srednjih šumah,
kod preborne sječe, kod prozračne sječe i u mješovitih šumah)
izjednačiti i stanovitoj svrsi prilagoditi.


Kržljavu sastojinu ne basni okresivati, jer će nam u takovih
prilikah svaki trud jalov biti.


U takovim prilikama moramo posegnuti za drugimi pomagali
prema postojećim okolnostim, kao što je odvodnja,
razrahlenje tla, zaštita tla proti podivljanju, stavljanje mladog
porasta na panj, itd.


Tako isto ne će koristiti niti okresivanje pojedinih starijih
stabala, koja su naglo ostavljena u otvorenom prostoru, tuđe će
svrsi bolje odgovarati shodan uzgoj podrasta, koji će tlo štititi
proti raznim nepovoljnim i štetnim uplivom, a svojedobno će
priečiti suvišno razgranjivanje pobočnih grana preostalih stabala,
i tim će ujedno povoljno pospicšivati sam daljni razvitak krošnje.


To naročito vriedi za hrast, dočim se za lipu i briest u
takovih prilikah preporuča sjek na glavu, a u samih zakržljatih
gojitba listače pruditi će stavljanje na panj.