DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 552 —


Četinjača u obde u mladosti podnosi okresivanje, no ipak
u manjoj mjeri od listače, a naročito od hrasta. Svakako je
pako uputno, da se od okresivanja izključe jače i starije grane.


Pravodobnim okresivanjem četinjačam prouzročene rane
povoljno i brzo zacieljuju i dobro se zaoble, i to poradi izlučivanja
obilne smole, budud se presmolenjem same rane drvo —
odnosno deblovina na ozliedi — štiti proti vlagi i ostalim
štetnim uplivom, koji prouzročuju trulež i odumiranje stabla.
Za to valja naročito na to paziti, da se okresivaju grane što
moguće bližje tik samog stabla (deblovine), jer samo takovim
postupkom polučiti demo vedu vriednost stabla, budud da se
samo tada posve gubi svržje i zaostatci (kličci) okresatih grana
iz deblovine.


Jela sama podnosi okresivanje; isto je naročito za jelu
uputno u prebornom šumarenju, ter u sastojinah od raznolike
starosti drveća, a naročito pako u svrhu unapredjenja podmladka.


Tako isto i arišu prudi okresivanje obzirom na to da se
poluči što vriednija deblovina.


Omorika pače podnosi i obsežno okresivanje te ako se isto
umno izvadja, to se obzirom na vrstnoeu i vriednost samog
Ijesa mogu upravo sjajni uspjesi polučiti, ter se okresivanje
omorike naročito preporuča u uzgoju sriednje šume. Okresivanju
u omoricih svrha je, da se uzgoji vrstniji Ijes*.


Doduše umjerenim proredjivanjem i pravodobnim pravilnim


opetovanjem proredjivanja biti ćemo u stanju uzgojiti u dobrom


sklopu dugolatu porastlinu.


U tako uzgojenoj porastlini svržje i postrano granje po


stablu uginje doduše samo po sebi, ali se godovi nabiru oko


osušenog i u deblovini zaostalog klička, a ta je okolnost po


vrstnodu Ijesa od nemale važnosti; valjanim okresivanjem ta


kovi kličci nisu od uštrba, budud se zaoblenjem rana sličnim


manam zaostalih kličaka predusrieče.


Aus dem Walde, svezak 11.