DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 550 —


Ovakovo naravno okresivanje probitačnije je od umjetnog
(ručnog), buduć priroda već u ranoj mladosti i neprekidno
malo po malo suvišno svržje i granje uništuje, i time zadaću
okresivanja sama najsavršenije vrši.


Inače je sa sastojinama, koje se kasno sklope, jer su tu
kao i kod umjetnog okresivanja, tragovi nepodpunog zacieljenja
neizbježivi, jer usljed upliva vlage, truleži, kvrgastog zaobljenja
rana i u deblo vini zaostajudih osušenih dielova svržja i granja
vriednost deblovine trpi.


No ipak obzirom na stanovite gospodarstvene ili mjestne
prilike morati ćemo posegnuti tu i tamo i za umjetnim okresivanjem,
buduć se i takovo sa probitkom izvadjati dade, pače
je isto višeput od bitne potrebe; ali takovo okresivanje mora
se vrlo oprezno izvadjati, jer će inače mnogo bolje biti kaniti
se jalovog posla.


Ako imamo okresivati stabla, opredieljena na skoru sječu,
tada ne moramo u tom poslu toli oprezni biti, kao kod okresivanja
stabala, koja ćemo još dulje vremena u sastojini ostaviti, jer
nam je kod ovih potonjih namjera, da iz njih što čistiju deblovinu
uzgojimo.


Okresivanje u potonjem slučaju može usljediti s raznih
razloga, kao primjerice, ako mu je svrha, da u sastojini uzgojimo
što dugoljatiji i što vriedniji Ijes, — naročito u hrasticih
visokog uzgoja; ili ako želimo (naročito u srednjoj šumi) pođstojno
drveće unaprediti.


U srednjoj šumi ćemo znatno unapriediti okresivanjem
podstojno drveće, a ujedno i nadstojno, ako okresivanjem ne
zakasnimo.


Nadalje kod pretvorbe srednje šume u visoku, ter prelaza
od prebornog šumarenja na ono pravilnog visokog uzgoja; kod
podržavanja stanovitih drvnih gromada od stanovitih dobnih
razreda, kod uzgoja i unapredjenja mladikovine pod zastorom
starog drvlja, a napokon i za ovdje — ondje zaostala stara
stabla biti će a okresivanje, ako se obzirno i valjano izvede,
od znatne koristi.