DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 547
Predmet
Opazka


O CD


1.. Enciklopedija šumarstva i to II.
upravni dio


2. Uporababa šuma sa demonstracijama
3. Dendrometrija
4.
Računanje vriednosti šuma i šum.
statika
5. Tlovidno crtanje za šumare i kameraliste
2
S] 6. Praktični tečaj o uporabi šuma . . 1 put u subotu po podne,


7. Vježba u denđrometriji 1 put u sriedu po podne.
1.
Sadjenje i gojenje šuma uz demonstracije
2.
Rast i tehnička svojstva najvažnijih
domaćih i stranih vrsti drveća uz
demonstracije
3. Izgradnja šumskih puteva
4. Izračunavanje šumskih prihoda. . .
5.
Vježbe u školi: u računanju vriednosti
šuma i šum- statiki i u denđrometriji
2
6. Praktični tečaj u sadjenju i gojenju
šuma 1 put u subotu po podne*
7.
Ekskurzije obzirom na izgradnju
šum. puteva 1 put u sriedu po podne.
1. Šumska uprava (Forstpolitik) 5
2. Šumarska tehnologija 2
3. Poviest i statistika šuma 2
4.
Šum. kućanstvo (Fostverwaltungslehre
2
5.
Uputa u uredjenje šuma polag hesenskog
naputka sa ekskursijama. 2
6. Tlovidno
crtanje za šumare i ka-osim toga u sriedu po podne
meraliste 2 u šumi.
7. Praktičn- tečaj o uporabi šuma. .. 1 put u subotu po podne.
Spomenuti valja, da većina slušatelja šumarstvo ne zaključuje
sa 6, već 7 semestara, jer zbog velikog obsega temeljnih
disciplina riedko ih tko može u 2 semestra svladati, već treba
obično 3.


Glede šumarske nastave na sveučilištu giessenskom opaziti
će strukovnjak, da je tehnička struka donekle zanemarena,