DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 536 —


i tom s godom izraz poslušnosti i privrženosti mladjeg sustručara i oso´
bitog štovatelja Poglavitosti Vaše.*


Sušak , dne 15. rujna 1897.


Jo sip Maj narić,
kr. šum. izvjestitelj kot. oblasti suSačke.


Sitnice.


Vepar u Tirjanskoj šumi. Dne 12, o. mj. javljeno je zakupniku
lovišta obćine Virje, da je u jednoj kukuruzi, koja je tik uz šumu, vepar
silnu štetu načinio. On se je sa svoja četiri nađziratelja lova i to:
Franjom Madjerićem, Jakobom Vukresom, Boltom Ivurekom i Markom
Cvetkovićem uputio na lice mjesta u šumu, te su u istinu pronašli trag
veprov. Onaj okoliš obkoliše njib petorica, te uz kratko iztraživauje u
istinu digoše sa brloga iz jedne gudure vepra, koji krene proti lovcu
Jakobu Vukresu. Puška plane, a vepar, pogodjen kroz vrat u pluća,
padne, na što mu Vukres i iz druge cievi za veću sigurnost pošalje
ubojito tane u trbuh, te se isti više nije digo. Vepar je bio dug 170 cmt.,
težak 153 kilograma, dočim mu je glava od ušesa do gubca 50 cmt.
duga bila. To je riedak gost ovdje, dapače ne pamte stari ljudi, da li je
za njihove pameti ikad bio u našim krajevima. Obz.


Na uvaženje.


Buduć se je na ovogodišnjoj glavnoj družtvenoj skupštini, obdržavanoj
dne 26. rujna o. g. u Zagrebu, poticanjem družtvenog člana p. n. g.
Mije Radoševića bila povela rieč o tome, da se ona gg. družtveni članovi,
koji su se na dne 2. rujna 1889. u Osieku obđržavanaj XIU.
glavnoj drnžtvenoj skupštini pismeno obvezali za gradnju šumarskoga
doma đoprinieti njeke prinose, — pozovu, da toj svojoj dužnosti udovolje,
to se časti podpisano predsjedničtvo dolje niže priobćiti imena odnosne
gg. đružtvenih članova, kao i zapisane prinosne svote, moleć ih podjeđno
ovim, da bi izoljeli svoje prinose što skorije ovom predsjedaičtvu priposlati,
pošto je gradnjom šumarskoga doma jur odpočeto, te bi u
govoru stojeći prinosi vrlo dobro došli za pokriće gradjevnih troškova.


* Priobćujemo gornje pismo na narofiitu molbu g. pisca, ali izjavljujemo
ujedno, da nismo s njime ni najmanje sporazumni, s razloga, što se je g. Ettinger u
svojoj razpravi držao lih strukovnog razlaganja a ničije osobe ni izdaleka spomenuo
nije. Uredn.