DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 585 «
Iz svih tih opažaja zaključio bih ja, da naši mlađi šamari neimaju
dovoljno prakse, koja je baš kod sjetve i sadnje toli nuždna ... »
i zatim alineja:


«Ja to napominjem zato, jer mi je poznato, da ako se naš mladi
šumar tomu ručnomu radu još u školi ne nauči, u praksi — kada
izadje jednom iz škole — težko da će naučiti.


Naučiti če se doduše i u praksi, ali kada?
Onda, kada mu se dva tri experimenta izjalove, kao što smo to u
ovoj razpravici na vidjelo iznesli».
Budući, da bi tko od gg. čitatelja i kolega mogao držati, da sam
ja onaj «mladi šumar«, koji je kriv propadanju kultura u Grobničkom
polju (koje propadanje medjutim pleno verbo za pinus austriaca ne stoji,
jer su se ipak u godinah 1895. —1897. prilično podigli, što sam ja uvodno
iztaknutom analizom još godine 1891. predvidio), to mi je
u sačuvanje mog skromnog stručarskog ugleda u smjernosti i pred Poglavitosti
Vašom i pred gg. čitateljima i kolegama očitovati:


1. Da ja nisam te kulture uzgajao, u obće zašumljivao, jer su one
podignute godine 1882., dok sam ja još u školama bio; već da su, kako
sam čuo, izvedene po ondašnjem kr. žup. nađšumaru na Rieci (i to ne
po g. Marina conteu Boni — da ne bi opet bilo pomutnje, iztičem ope«
tovano: ne po njemu, već po njegovom predšastniku);
2. Da me ne mogu uvjeriti rieči Poglavitosti Vaše, da mladji šumari
nauče tek tada kultivirati, kad im 2—3 pokusa nastrađaju, i to ne
s razloga, jer držim, pro primo, da su u nas velike riedkosti, da se mladom
šumaru umah po školskom absolutoriju taj samostalni rad povjerava,
već da mu je navaclno provodićem stariji i izkusniji stručar (tako n. pr.
meni bje moj bivši šef Pogl. g. kr. žup. šum. nadzornik Marino conte
Bona), a pro secundo s razloga, što mogu nasuprot Vašu Poglavitost
živo uvjeriti, da akoprem i ja spadam medju «mladje šumare*, da mi se
nije nit i jeda n takav podhvat izjalovio, već da su moje sve kulturei
upravo u Grobništini, sjajno uspjele — i to odmah — prviput bez eksperimentiranja.
Da se Vaše Gospodstvo što više uvjeri o istinitosti ovih navoda,
čast mi je uputiti Vas na moje bivše i sadanje šefove p. n. gg. umirovljenog
kr. zem. šum. nadzornika Franju Oordašića i kr. žup. šumar,
nadzornike gg. Marina contea Bonu i Antuna Kerna.


Umoljavajuć Poglavitost Vašu za blagonaklono oproštenje slobodi,
koju si tim otvorenim pismom priuštih, molim ujedno, da izvoli primiti