DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 534 —


Stavka 16. Drljež 129 hrastova, procjena 5040 for.


44 nč., dostalac L. Kern Budapešta za . . 5.375 for.


» 17. Kreševina 326 hrastova, procjena 4385 fr.


12 nč., dostalac Alex. pl. Weiss Zagreb za 5.220 »


» 18, Zabjački lug 198 hrastova, procjena 8301 fr.


40 uč., nije bilo ponude.


Procjena ovdje navedenih hrastova iznosi ukupno 172.505 for., a
polučena svota 207465 for. iz čega proizlazi, da je nad procjenom polučeno
20<»/o.


U Belovaru, 5. rujna 1897.
Eduard Slapničar,
nadšumar procjenitelj.


Poglavitom gospodinu


Josipu Ettingern,


umirovljenom kr. kot. šumarskom nadzorniku


U


Zagrebu.


Poglaviti gospodine! U 9-tom odnosno 10-tom broju »Šumarskog
lista» t. g. nalazim Vašu vrlo zanimivu i poučnu razpravu t Kulture na
Grobničkom polju» pa mi je osobita čast uvjeriti Poglavitost Vašu, da
me je ta, koliko zanimala, toliko i radovala, to večma, što se objekt
razprave nalazi u području mog kr. šnmsko-političkog kotara — i zatim,
što sam u tom području več punih 8 godina, — što kod bivše občinske
a što kod političke šumske uprave služio, odnosno službujem.


Osobita mi je nadalje sreća u dio pala, što mogu ovim uvjerenjem
pristati na Vašu teoriju o tih kulturah; a da je tomu doista tako, i da
sam istih nazora, držim, da će Vaša Poglavitost, to pripravnije izvoliti
vjerovati, kad se usudjujem, kao mladji stručar, u osobitoj čednosti naglasiti,
da sam se na predmet i ja osvrnuo u mojih razpravah «Osvrt
na Kras Grobnika» («Šumarski list> godine 1891.) i «Kulturno-historički
odnošaji, ter nacrt ekonomičke osnove Grobničkog Krasa* («Sum. list»
godine 1893.), ter u analizi crnog bora (pinus austriaca), koja bje na
jubilarnoj izložbi godine 1891. izložena i mojoj predpostavljenoj oblasti
pohvalno priznana.


Medjutim u koliko me odlikuje, da je stariji i daleko izkusniji od
mene, stručar — Poglavitost Vaša — afirmirao, makar i indirektno ono,
što sam ja nazad njekoliko godina porazpravio, u toliko me s druge strane
uznemirila Vaša alineja na strani 452. uvodno spomenutog «Šum. lista»,


koja glasi:
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 585 «
Iz svih tih opažaja zaključio bih ja, da naši mlađi šamari neimaju
dovoljno prakse, koja je baš kod sjetve i sadnje toli nuždna ... »
i zatim alineja:


«Ja to napominjem zato, jer mi je poznato, da ako se naš mladi
šumar tomu ručnomu radu još u školi ne nauči, u praksi — kada
izadje jednom iz škole — težko da će naučiti.


Naučiti če se doduše i u praksi, ali kada?
Onda, kada mu se dva tri experimenta izjalove, kao što smo to u
ovoj razpravici na vidjelo iznesli».
Budući, da bi tko od gg. čitatelja i kolega mogao držati, da sam
ja onaj «mladi šumar«, koji je kriv propadanju kultura u Grobničkom
polju (koje propadanje medjutim pleno verbo za pinus austriaca ne stoji,
jer su se ipak u godinah 1895. —1897. prilično podigli, što sam ja uvodno
iztaknutom analizom još godine 1891. predvidio), to mi je
u sačuvanje mog skromnog stručarskog ugleda u smjernosti i pred Poglavitosti
Vašom i pred gg. čitateljima i kolegama očitovati:


1. Da ja nisam te kulture uzgajao, u obće zašumljivao, jer su one
podignute godine 1882., dok sam ja još u školama bio; već da su, kako
sam čuo, izvedene po ondašnjem kr. žup. nađšumaru na Rieci (i to ne
po g. Marina conteu Boni — da ne bi opet bilo pomutnje, iztičem ope«
tovano: ne po njemu, već po njegovom predšastniku);
2. Da me ne mogu uvjeriti rieči Poglavitosti Vaše, da mladji šumari
nauče tek tada kultivirati, kad im 2—3 pokusa nastrađaju, i to ne
s razloga, jer držim, pro primo, da su u nas velike riedkosti, da se mladom
šumaru umah po školskom absolutoriju taj samostalni rad povjerava,
već da mu je navaclno provodićem stariji i izkusniji stručar (tako n. pr.
meni bje moj bivši šef Pogl. g. kr. žup. šum. nadzornik Marino conte
Bona), a pro secundo s razloga, što mogu nasuprot Vašu Poglavitost
živo uvjeriti, da akoprem i ja spadam medju «mladje šumare*, da mi se
nije nit i jeda n takav podhvat izjalovio, već da su moje sve kulturei
upravo u Grobništini, sjajno uspjele — i to odmah — prviput bez eksperimentiranja.
Da se Vaše Gospodstvo što više uvjeri o istinitosti ovih navoda,
čast mi je uputiti Vas na moje bivše i sadanje šefove p. n. gg. umirovljenog
kr. zem. šum. nadzornika Franju Oordašića i kr. žup. šumar,
nadzornike gg. Marina contea Bonu i Antuna Kerna.


Umoljavajuć Poglavitost Vašu za blagonaklono oproštenje slobodi,
koju si tim otvorenim pismom priuštih, molim ujedno, da izvoli primiti