DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 534 —


Stavka 16. Drljež 129 hrastova, procjena 5040 for.


44 nč., dostalac L. Kern Budapešta za . . 5.375 for.


» 17. Kreševina 326 hrastova, procjena 4385 fr.


12 nč., dostalac Alex. pl. Weiss Zagreb za 5.220 »


» 18, Zabjački lug 198 hrastova, procjena 8301 fr.


40 uč., nije bilo ponude.


Procjena ovdje navedenih hrastova iznosi ukupno 172.505 for., a
polučena svota 207465 for. iz čega proizlazi, da je nad procjenom polučeno
20<»/o.


U Belovaru, 5. rujna 1897.
Eduard Slapničar,
nadšumar procjenitelj.


Poglavitom gospodinu


Josipu Ettingern,


umirovljenom kr. kot. šumarskom nadzorniku


U


Zagrebu.


Poglaviti gospodine! U 9-tom odnosno 10-tom broju »Šumarskog
lista» t. g. nalazim Vašu vrlo zanimivu i poučnu razpravu t Kulture na
Grobničkom polju» pa mi je osobita čast uvjeriti Poglavitost Vašu, da
me je ta, koliko zanimala, toliko i radovala, to večma, što se objekt
razprave nalazi u području mog kr. šnmsko-političkog kotara — i zatim,
što sam u tom području več punih 8 godina, — što kod bivše občinske
a što kod političke šumske uprave služio, odnosno službujem.


Osobita mi je nadalje sreća u dio pala, što mogu ovim uvjerenjem
pristati na Vašu teoriju o tih kulturah; a da je tomu doista tako, i da
sam istih nazora, držim, da će Vaša Poglavitost, to pripravnije izvoliti
vjerovati, kad se usudjujem, kao mladji stručar, u osobitoj čednosti naglasiti,
da sam se na predmet i ja osvrnuo u mojih razpravah «Osvrt
na Kras Grobnika» («Šumarski list> godine 1891.) i «Kulturno-historički
odnošaji, ter nacrt ekonomičke osnove Grobničkog Krasa* («Sum. list»
godine 1893.), ter u analizi crnog bora (pinus austriaca), koja bje na
jubilarnoj izložbi godine 1891. izložena i mojoj predpostavljenoj oblasti
pohvalno priznana.


Medjutim u koliko me odlikuje, da je stariji i daleko izkusniji od
mene, stručar — Poglavitost Vaša — afirmirao, makar i indirektno ono,
što sam ja nazad njekoliko godina porazpravio, u toliko me s druge strane
uznemirila Vaša alineja na strani 452. uvodno spomenutog «Šum. lista»,


koja glasi: