DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 530 —


glavne skupštine, pak da je družtveuo predsjedničtvo u povodu tih poziva
spomenuta družtva brzojavno pozdravilo.


Uzima se na znanje.


Točk a 8. Predloži gg. odbornika, družtveni član i odbornik g.
Dragutin Trotzer stavlja sliedeće predloge :


1. Da se družtvena uprava obrati posebnom predstavkom na vis.
kr. zem. vladu, moleć ju, da povodom toga, što su učestali slučajevi,
gdje lugarsko osoblje radi uporabe oružja u nuždnoj samoobrani bude
na kazan zatvora osudjeno, blagoizvoli naredbenim putem pobliže protumačiti
§. 54. šum. zakona, sloveći o uporabi oružja po lugarskom osoblju
u slučaju pravedne samoobrane, te primjerice taksativno označiti one
slučajeve, kada pravedna samoobrana nastupa.
2. Da se od strane đružtvene uprave razpiše nagrada za sastavak
službovnika za lugarsko osoblje, koji je tomu osoblju u službi neobhodno
potrebit.
3. Da se u povodu toga, što se u raznim županijama §. 53. šumar,
zakona na razne načine tumači i u praksi provodi, družtvena uprava
obrati predstavkom na vis. kr. zem. vladu, neka bi izvoljela u provedbi
pomenutog paragrafa šumskog zakona označiti, kakovo se oružje imade
smatrati «navadnim oružjem», što ga je prema toj zakonskoj ustanovi
vlastno lugarsko osoblje u službi nositi?
U povodu tih predloga zaključuje upravni odbor, da ih načelno
usvaja, te moli predlagača gosp. Trotzera, da svoje predloge pismeno
obrazloži, te ih predloži na daljnju porabu družtvenom predsjedničtvu,
koje ee imati predloge pod 1. i 2. pođnieti preporučeno vis. kr. zemalj.
vladi na uvaženje, a glede sastavka službovnika za lugarsko osobje natječaj
razpisati uz nagradu od 100 forinti za sastavak najboljeg rukopisa.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upravlj. odbora od 25. rujna 1897. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Zakoni i normativne naredbe.


Načelne riešitbe: Smije li lugar i poljar u službi nositi
pušku? Kada gubi to pravo? Kr. vladni odjel za unutarnje
poslove izdao je dne 14. srpnja 1896. pod brojem 48 411 ex 1892. sliedeeu
vrhovnu riešitbu :


U riešenje izvješća od 22. srpnja 1892. broj 6497., u predmetu
predstavke lugara vlastelinstva m . . . g Miška P., prosećega, da smije u
svojstvo zaprisegnutog lugara nositi pušku, — ođpisnje se kralj, županijskoj
oblasti sliedeće: