DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 528 —


4. U pogledu financialnoga zajma, sto će družtvo biti prisiljeno
dići za pokriće gradjevnih troškova, obratilo se je družtveno predsjedništvo
na zastupstvo brodske imovne obćine, ali nije dosada još nikaka
odgovora dobilo, pošto zastupstvo spomenute imovne obćine nije držalo
ove godine još svoje glavne skupštine, ali se družtvena uprava nada
povoljnom uspjehu.
Konačno se izvješćuje, da je I. hrvatska štediona u Zagrebu svojim
odpisom od 19, lipnja 1897. obaviestila družtveno predsjedništvo, da je
spomenuta štediona na spomen svoje 20. prosinca 1896. svetčano proslavljene
«petdesetgodišnjice» votirala za osnutak šumarskoga muzeja
svotu od 10.000 kruna sa dodatkom, kada šum. muzej otvoren i štediona
obavieštena bude.


Upravljajući odbor uzima na znanje izvještaj I. družtvenog podpredsjednika
vel. gosp. Zikmundovskoga te zaključuje sliedeće :


Od 1. Postupak družtvenog predsjednika u pogledu sklapanja darovnog
ugovora sa gradskom obćinom zagrebačkom, koji se odnosi na
đružtvu darovano gradilište, odobrava se u cielosti.


Od 2. Ponuda i uvjeti vis. kr. zem. vlade u predmetu iznajmijenja
prostorija u družtvenoj zgradi za šumarsku akademiju usvajaju se time,
da se vis kr. zem. vladi ponudi u I. katu još jedna soba, koja je sada
opredieljena za stan podvorniku, dočim da se podvorniku dopita stan u
dvorištu (sonterrain), a za dnevno prebivanje istoga u prvom katu sobica,
koja je sada opredieljena za kuhinju u podvorniekom stanu.


Od 3. Upravljajući odbor zaključuje, da se prema predlogu gradjevnog
odbora za gradnju doma prihvate odnosne ponude tvrdke »Prister
i Deutseh», te «J. Pranca» u Zagrebu, te se gradjevni odbor ovlašćuje,
da podpiše u ime đružtva odnosne ugovore i obavi izplatu zaslužbine
prema ustanovam ugovora. Podjedno se zaključuje, da se raspiše jeftimba
i za ostale radnje ukljnčno kiparske, kao i radnje za uvadjanje plina i
vodovoda, pak se gradjevni odbor ovlašćuje, da obavi jeftimbu i odnosne
ugovore potpiše. Nadalje se zaključuje, da se kod ulaza na pročelju
zgrade priredi jedna loža za portira, te u dvorištu stan za preparatora.


U pogledu pokrivanja zgrade zaključuje odbor, da se zgrada pokrije
ili sa škriljavcem (Schieferplatten) ili sa cigljom (Dachzigeln). Buduć
se upravo sada jedan dio kazališta, koji je pokrit škriljavcem, pokriva
bakrom, to neka gradjevni odbor nastoji, da taj škriljavae prekupi. U
ostalom ovlašćuje se gradjevni odbor, da prema vlastitoj uvidjavuosti
odluči 0 tom. kako će biti najshodnije u interesu družtva.


Od 4. Postupak družtvenog predsjednika glede pribave zajma od
imovne obćine odobrava se, te se zaključuje, da se za slučaj, ako bi
molba družtva odbijena bila, predsjedničtvo obrati na druge imovne