DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 527 —


2. U povodu pregovora, povedenih sa vis. kr. zem. vladom glede
iznajmljeuja prostorija u družtvenoj zgradi za šumarsku akademiju,
ođpisala je vis. kr. zem. vlada svojim odpisom od 30. travnja 1897.
br. 1655 družtvenom predsjedničtvu u tom predmetu sliedeee:
U smislu ustraenih pregovora saobćuje se tom predsjedničtvu, da
je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, sklona u zgradi, koju to
družtvo u Zagrebu podići kani, iznajmiti za ustrojit se imajuc´u kr.
šumarsku akademiju prostorije prema privitim nacrtom u prizemlja
(dvije sobe, zahod, hodnik i predsoblje) i u I katu (4 velike sobe kao
predavaonice, 2 sobe za profesore, 1 sobu za slugu, 1 kuhinju i smočnicu
hodnik i zahod) označene crvenom tintom sa 2 — 5, dotično 1—12, kao
i odgovarajuće podrumske eventualno i tavanske prostorije, i to uz
slieđeće uvjete:


a Kr. hrv.-slav. erar uzima navedene prostorije u najam na 20 god.
(dvadeset godina), bez da imade pravo iste prije odkazati; đočim nasuprot
najmodavcu pristoji pravo, nakon minulih 10 (deset) godina najma, isti
odkazati i to uz otkazni rok od jedne godine dana.


b) Pošto su u nacrtu I. kata sobe (sa crvenilom 4 i 6) označene
opredieljene za profesore, uzke, to se želi, da se iste nešto prošire, ako
je to obzirom na čitav nacrt tehnički provedivo.


c) Za navedene prostorije nudja se godišnja, tečajem od 20 godina
nepovisiva najamnina od 2000 for. (dvije hiljade forinti).


3. Pošto su pregovori izmedju đružtva i gradske obćine kao i kr.
zem. vlade tako daleko uspjeli bili, to je gradjevni odbor u smislu
zaključka upravljajućeg odbora od 20 travnja 1897. točka 2. razpisao
javnu jeftimbu za gradnju šumarskog doma i muzeja, koja je obdržavana
na dan 1897.
Razpisane bile su pređhođno :


a) Zemljo- i zidarske radnje, te radnje oko namještaja, proračunate
na 45.448 for. 70 nč.


b) klesarske radnje, proračunate na 6628 for. i


e) nabava spona i traverza, proračunata na 8300 for.


U svem stiglo je 8 ponuda, te je gradjevni odbor, proučiv stigavše
ponude, zaključio preporučiti upr. odboru, da se za hrpu pod a) i pod c)
prihvati ponuda tvrdke «Prister i Deutsch» u Zagrebu, koja nudi, da će
zidarske i zemljoradnje obaviti uz popust od O´l^/oi a spone i traverze
nabaviti uz popust od 3´7´´/0. Nadalje, da se za hrpu pod b) prihvati
ponuda J. Franca u Zagrebu, koji nudi, da će klesarske radnje izvesti
uz popnst od 3´ 5´´´o od izklične ciene. Ukupni popust iznosi prema
posljetku jeftimbe 4074 for. 91 novč.


Podjedno predlaže se upr odboru na prihvat nacrti gradjevnih
ugovora, koji bi se imali sklopiti sa dostalcima.