DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 526 —


Zatim se čita stigavši brzojav g. kr. kot. šumara Pleše, kojim po


zdravlja glavnu skupštinu.


Pošto je time dnevni red ove glavne skupštine izcrpljen, moli predsjednik
družtv. članove p. n. gg. Julija Kuzmu i Sanđora Perca, da
stante sessione spisani zapisnik ove skupštine ovjerove, te zaključuje


XXI. glavnu skupštinu hrv.-slav. šum. drnžtva, želeć gg. članovom sretan
povratak njihovim kucam.
Zapisnik o sjednici upraTljaju<5eg odbora hrr.-slar. šum.
družtva, obdržaranoj dne 17. kolovoza 1897. u Zagrebu u zgradi
«Markov trg br. 3» pod predsjedanjem I. družtvenog podpredsjednika
velem. gosp. F. Zikmundovskoga, te u prisutnosti II. družtvenog podpredsjednika
vel. gosp. Josipa Havaša, te p. n. gg. odbornika, H. Grunda,


S. Rosipala, R. Fichbacha, B. Hajeka, Marina de Bone, D. Trotzera,
J. Vranićara, J- Partaša i družtvenog tajnika, Andrije Boroši(5a.
Predmeti viećanja:


Točk a 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika odborske sjednice od


20.
travnja 1897.
Nakon proćitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p. n.
gg. Josipu Havaša i Juliju Vrraničaru.
Točk a 2. Izvještaj o gradnji šumarskog doma i muzeja,
izvješćuje u ime gradjevnog odbora I. družtveni podpredsjeduik vel. g.


F. Zikmundovskj sliedeće:
1. U smislu zaključka upr. odbora od 25. ožujka 1897. obratilo se
družtveno predsjeđničtvo na slavnu gradsku obdinu u Zagrebu s molbom
za promjenu zaključka gradskog zastupstva od 1. veljače 1897. glede
bezplatnog ustupa gradilišta za graduju šum. doma i muzeja, te je u
povodu toga gradsko poglavarstvo u Zagrebu svojim odpisom od 13. svibnja
1897. br. 12.020 družtvenom predsjedničtvu priobćilo, «da je zastupstvo
slob. i kr. grada Zagreba u skupštini, držanoj dne 30. svibnja
1897. zaključkom pod §. 133. zaključilo, da se preinakom zaključka
skupštine od 1. veljače 1897. §. 53. u darovni ugovor, koji se ima sklopiti
sa hrvatsko-slavonskim šum. družtvom, uvrsti kao uvjet, da sgrada,
koju ima družtvo podići na zemljištu, darovanom po gradskoj obćini,
ima služiti za smještenje šum. doma i šum. muzeja, a za šumarskuakađemiju
za dotle, dok se ista na drugom mjestu ne sagradi*.
Pošto je time udovoljeno napred spomenutom zaključku upr. odbora,
to je i po gradskom poglavarstva priposlaui darovni ugovor prihvaćen, te
za stran hrv.-slav. šum. družtva podpisan po družtvenom predsjednikutajniku i gradskom poglavarstvu u svrhu gruntovne provedbe povraćen.