DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 525 za
g. 1896. U odbor ad lioc za izpitanje računa za g. 1897. izabiru se


p. n. gg. August Ružička i Leo Sipek.
Točk a 4. Ustanovljenje proračuna za g. 1898. i proglas zaključnog
računa za g. ] 896. 0 proračunu razvija se debata, u kojoj učestvuju predsjednik
skupštine, zatim članovi J. Kuzma, F. Kesterčanek, M. Radošević,
G. Vac i družtveni tajnik A. Borošić. Te bude predloženi proračun
za g. 1898. u cielosti prihvaćen.


Točk a 5. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduću XXII.
glavna skupština.


Predsjednik skupštine predlaže, da se buduća stupština obdržava u
Zagrebu, pošto družtvena uprava namjerava tom prilikom svečano proslaviti
polaganje zaključnog kamena na družtvenoj sgradi, koja se sada
gradi, kao i otvorenje šumarske akademije. Skupština prihvaća taj predlog
sa dodatkom g. Vaca, da se sa skupštinom spoji izlet u zagrebačku
okolicu.


Točk a 6. Razprava o gradnji šumarskoga doma i muzeja. Predsjednik
skupštine, izvješćujući o toj gradnji, poziva se na izvještaj
družtvenog tajnika, te priobćuje, da se je družtvena uprava pobrinula,
da družtvo dobije za pokriće gradjevnih troškoša što jeftiniji zajam, bilo
od imovnih obćina, bilo od novčanih zavoda, 0 tom predmetu razvija se
debata u kojoj učestvuju predsjednik skupštine, zatim članovi g. pl. Radošević
i G. Vac. Skupština uzimlje izvještaj na znanje i izrazuje upravljajućem
odboru priznanje za trud oko gradnje družtvene sgrade.


Točk a 7. Predloži gg. skupštinara.
Predsjednik poziva družtvenog tajnika da pročita predloge, koji sa
stigli za ovu glavnu skupštinu, i to:


1. Predlog đružtv. člana g. M. Radoševića o preinaki družtvenih
pravila. Nakon pročitanja ustaje g. Radošević, te obrazlaže potrebu promiene
§. 13. sadanjih družtvenih pravila. Iza toga razvija se o tom predmetu
debata. Učestvuju gg. D. Laksar, P. Kesterčanek, M. Prokić, predsjednik
skupštine i družtveni tajnik. Skupština prelazi konačno preko
toga predloga na dnevni red obzirom na u tom predmetu jur uzsliedivši
izvještaj družtv. tajnika.
2. Predlog družtv. člana M. Radoševića glede podignuća ribogojstva
u šumah. Nakon obrazložbe predloga po g. predlagaeu i primjetbi
družtv. člana g. Zobundjije zaključuje skupština, da se taj predlog podnese
preporučno kr. zem. vladi na uvaženje.
Konačno predlaže predsjednik skupštine, da se pozdrave od strane
skupštine družtva družtveni pokrovitelj, Preuzv. g. Ban Dragutin grof
Khuen Hedervarj i družtveni predsjednik Presvietli g. Marko grof Bombelles.
Sto skupština jednoglasno sa «Zivili!» prihvaća.