DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 60     <-- 60 -->        PDF

- 524 -


Pošto je time dnevni red glavne skupštine izcrpljen bio, predložio
je predsjednik skupštine, velem. gosp. kr. odsj. savj. F. Zikmundovskj,
da se od strane glavne skupštine smierno pozdrave Njeg. Preuzv. Svietli
Ban Dragutin grof Khuen Hedervary, kao pokrovitelj, te Presv. gosp.
Marko grof Bombelles, kao predsjednik hrv.-slav. šum. družtva, što je
skupština sa srdačnim «Zivili» prihvatila.


Pošto je predsjednik još zamolio družtv. članove gg. J. Kuzmu i
Sanđora Perca, da bi izvolili ovjeroviti zapisnik glavne skupštine, zaključio
je XXL glavnu skupštinu hrv.-slav. šumarskog družtva, želed gg.
skupštinarom sretan povratak njihovim domovom i budući sastanak u
novom šumarskom domu.


Zapisnik sastarljen u Zagrebu dne 36. rujna 1897. prigodom
obdrŽRTanja XXI. glarne skupštine lirvatsko-slavonskoga šumarskoga
družtva.


Dnevni red glavne skupštine izcrpljen je kako sliedi :


Točk a 1. Predsjednik skupštine velem. gosp. kr. odsječni savjetnik
Ferdo Zikmundovskj pozdravlja sakupljene skupštinare dobrodošlicom, te
priobćuje, da je družtveni predsjednik Presvietli gosp. Marko grof Bombelles
zapriečen prisustvovati i predsjedati ovoj glavnoj družtvenoj skupštini.
Nadalje priobćuje, da su najavljeni kao zastupnici stranih družtva
na ovoj glavnoj skupštini presv. gosp. Miroslav grof Kulmer za obće
hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva, kr. šumarnik Jalijo Kuzma,
za ugarsko šumarsko družtvo, dočim je kranjsko-primorsko šumarsko
družtvo zamolilo predsjednika skupštine, a galičko šumarsko družtvo i
slavonsko gospodarsko družtvo družtvenog tajnika, da ih zastupaju na
glavnoj skupštini. Pozdravni govor predsjednika poprati skupština sa
«Zivio!»


Nakon pozdravnog govora predsjednikova ustaje družtv. član g.
Mijo Radošević, te stavlja primjetbu, da saziv skupštine nije oglašen u
roku, koji je za to opredieljen družtvenim pravilima, te moli, da bi se
to u buduće činilo. Posije toga ustaje družtveni tajnik, te razjasnuje, zašto
je skupština u to doba sazvaua. Skupština uzimlje to na znanje.


Točk a 2. Predsjednik skupštine poziva družtvenog tajnika, da pročita
izvještaj o radu upravljajućeg odbora n minuloj poslovnoj godini
1896/7. 0 tom izvještaju razvija se živahna debata, u kojoj učestvuju
članovi p. n. gg. Fran X. Kesterčanek, Mijo Radošević, G. Vac, A. Eern,
predsjednik skupštine i družtveni tajnik, te skupština zaključno na predlog
člana E. Slapničara uzima izvještaj tajnički na znanje.


Točk a 3. Predsjednik pozivlje tajnika, da pročita izvještaj odbora
ad hoc za izpitanje družtvenih računa i imovine za g. 1896. Skupština
uzimlje taj izvještaj na znanje i podieljuje družtvenoj upravi absolutorij