DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 514 —


se taj predmet ponovno upravlj. odboru na pretres, te odnosni natječaj


razpisati.


Nadalje mi je izviestiti slavnu skupštinu, da je vis. kr. zem. vlada


i ove godine dopitala našemu družtvu iz zemaljskih sredstva novčanu


pođporu od 600 for. za promicanje družtvenih svrha. Na čemu joj budi


ovdje izražena najsmjernija zahvalnost u ime našega družtva.


Na pođporama izdana je minule poslovne godine udovi Milki Giirtler


i Mariji Frezlau svakoj po 50 for. iz prihoda pripomočne zaklade.


Zatim mi je izvjestiti slavnoj skupštini, da je đružtv. članu Josipu


Ettingeru u ime podpore za izdanje njegova djela «Lovđžija» izplaćeno


u ovoj godini svota od 200 for. iz družtvenih sredstva.


Broj družtvenih članova povećao se je i ove godine, te naše družtvo
broji danas 7 začastnih članova, 56 članova utemeljitelja, 33 podupirajuća
člana, 325 članova I. raz., 634 članova II. raz. i 46 predbrojnika:
ukupno 1101 članova. Na prema prošloj godini povećao se broj članova
za 1. začastnog člana, 22 člana I. i 2 člana II. raz.


Od vremena prošle skupštine izgubilo je naše družtvo nemilom
smrću njekoliko članova i to: Bivšega družtv. pođpredsjeđnika, mnogogodišnjega
tajnika, predsjednika i začastnoga člana našega družtva kr.
zem. šum. nadz.. Miju Vrbanića, kojemu hrvatsko šumarstvo, a i mnogi
od hrvatskih šumara puno duguju, pak je s toga samo za požaliti, da
se usljed smrti pokojnikove baš za vrieme našega boravka na prošlogodišnjoj
millenijskoj izložbi u Budimpešti nije hrv. šumarstvo moglo
dičnom pokojniku odužiti onom poštom, koju je doista zaslužio.


Nadalje izgubismo Antuna Soretića, umir. kr. drž. šumarnika u Zagrebu,
Jakoba Sorgera, veletržca u Osieku, Josipa Sehmidingera, umir.
kr. žup. šum. nadzornika i šum. ravnatelja vlastelinstva Voćin-Orahovica,
Vinka Dračara, kr. nađšumara u Otočcu i Pavlina Ljudevita, vlast, nadlugara
u Lividragi. Slava im!


Obzirom na uplatu družtvene članarine izvjestiti mi je, da ista dosta
sporo i neuredno unilazi, pak mi je s toga obzirom na znatne troškove,
što ih družtvo imade, kao i na to, da će odsele usljed gradnje šumar,
doma odpasti kamatni prihod od družtvenih glavnica, staviti na srce gg.
članovom, neka nastoje, da svoju članarinu redovito podmiruju, jer se je
bojati, da inače družtvo ne će biti u stanju, da svojim obvezam udovoljava.


Za družtvenu knjižnicu nabavljena su ove godine sliedeća diela:


Nabavljene knjige za knjižnicu:


1. Hejer, die forstliche Statik.
2. Glauer, Forsteinrichtuug.
3. Wessely, Dienstunterricht.