DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 513 —


časopisu, a družtvena uprava biti će zahvalna gg. članovima, ako joj
pri tom poslu pripomognu time, da predsjedničtvu svoje eventualne želje
i nazore pismeno obrazlože i pripošalju, pošto i pri tom poslu vriedi
ona stara poslovica: «da više očiju više vidi, a više ljudi više znade».


Prelazeći na dalnji dio rada družtv. uprave i upr. odbora u minuloj
poslovnoj godini, čast mi je izviestiti slavnu skupštinu, da je družtvena
uprava na temelju zaključka upr. odbora od 2b. ožujka t. g, toč. 6.,
stvorenog na pređlog odbornika p. n. g. Julija Vraničara, predložila vis.
kr. zem. predstavku, kojom se moli, da se obćinskim lugarima, kojim su
njeke oblasti zabranile nositi u službi dugačku pušku, dozvoli, da smiju
u vršenju svoje službe nositi samo vojničku pušku sa bodom.


Osim toga zaključio je upr. odbor u svojoj sjednici od 17. kolovoza


t. g. pod toč. 8. na pređlog odbornika p. n. g. D. Trotzera.
1. Da se u povodu toga, što su u posliednje doba učestali nasilni
napadaji na lugarsko osoblje sa strane šumoštetnika i krivolovaca, kao
i osude toga osoblja na kazan zatvora radi uporabe oružja u prekoračenoj
samoobrani, družtveno predsjedničtvo posebnom predstavkom obrati na
vis. kr. zem. vladu, moleć ju, da blagoizvoli uaredbenim putem pobližje
protumačiti §. 54. šum. zak., sloveći o uporabi oružja po lugarskom
osoblju u slučaju pravedne samoobrane, te po mogućnosti i primjera radi
taksativno navesti one slučaje napadaja, u kojih je lugarsko osoblje
vlastno uporabiti oružje na svoju samoobranu.
2. Da se u povodu toga, što se u raznim županijama §, 53. šum.
zak. na razne načine tumači i u praksi provodi, družtvena uprava obrati
predstavkom na vis. kr. zem. vladu, neka bi ista u provedbi §. 53. šum.
zakona radi jednoličnosti postupka, kao i ravnanja šumo- i lovoposjednika
blagoizvoljela naredbenim putem odrediti, kakovo se oružje ima
smatrati «navadnim oružjem«, što ga je prema citiranoj zakonskoj ustanovi
vlastno lugarsko osoblje u službi nositi.
Ove dvie predstavke podnieti će se vis. kr. zem. vladi odmah, čim


g. predlagač podnese družtvenom predsjedničtvu potanje pismeno obrazloženje
istih, odnosno prikupi podatke, kojimi će se te predstavke što
bolje pođkriepiti.
Nadalje je isti g. odbornik u toj sjednici stavio pređlog, da se od
strane družtvene uprave razpiše nagrada za sastavak službovnika za lugarsko
osoblje, koji bi mu služio kao priručna knjižica, te u kojemu bi
to osoblje za prilike svoje službe našlo potrebitu uputu.


Upravljajući je odbor i taj pređlog usvojio i kao nagradu za sastavak
takove knjižice opredielio svotu od lOO for., te podjedno umolio


g. predlagača, da sastavi i družtvenom predsjedničtvu priobći sadržaj, koji
misli, da bi taj službovnik obuhvaćati imao. Nakon toga predložiti će