DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 512 —


srdačnija hvala. Nu pošto većina kraj. im. obćina, kao i veleposjednika


i inih odličnika nije družtvenoj upravi još dosada priobćila svoju odluku


0 prinosu za gradnju šum. doma i muzeja, to se družtvena uprava po


uzdano nada, da će ti prinosi doseći znatniju svotu.


Gledora na proračunati gradjevni trošak, koji dosiže visinu od


110.000 fr, nisu ipak družtvene glavnice zajedno sa jur votiranim prinosima,
kao i onim prinosima, kojim se je još nadati, kadre pokriti sav
gradjevni trošak, pak će stoga biti svakako od potrebe, da se za pokriće
gradjevnih troškova podigne oveći zajam. Družtvena uprava obratila se
je u tu svrhu posebnom predstavkom ponajprije na slavno zastupstvo
brodske imovne obćine, kojom misli, da brodska imovna obćina pruži
hrv.-slav. šum. đružtvu zajam do najvišeg iznosa od 70.000 fr. uz što
povoljnije uvjete i eventualno hipotekarno osjeguranje svoje tražbine.
Pošto zastupstvo brodske im. obćine ove godine još svoje glavne skupštine
obdržavalo nije, to se za sada ne može još niti znati, da li će ta molba
našega družtva uvažena biti, ali se družtvena uprava sigurno nada, da
će slavno zastupstvo brodske im. obć. u svojoj rodoljubnoj sviesti tu
molbu uvažiti i hrv.-slav. šum. družtvo u njegovom patriotičkom pregnuću
poduprieti.


A za slučaj, da bi u tom pravcu nada družtvo izdala, obratiti će
se predsjedničtvo za postignuće zajma na druge krajiške im. obćine i
novčane zavode, pak stoga za financiranje zajma ne ima nikake bojazni
pošto je družtvo kadro svakom vjerovniku za osiguranje njegove tražbine
pružiti dovoljno jamstvo.


Gradnjom šumarskoga doma, u koji će se smjestiti šum. muzej,
šumarska akademija, a po svoj prilici i lovačko družtvo, biti će učinjen
opet jedan korak napred, a Bože daj, da bude na procvat šumarske
struke i na uhar domovine.


Buduć sa gradnjom šum. doma i muzeja u savezu stoji i pitanje
0 preinačenju družtvenih pravila, to mi je u tom pogledu čast izviestiti
slavnu skupštinu, da družtvena uprava to pitanje s vida pustila nije, već
je dapače upr. odbor u svojoj sjednici od 25. ožujka, 1897. izabrao i
posebni pododbor za sastavak novih družtvenih pravila. Nu taj pododbor
neće moći sastavku novih pravila pristupiti sve dotle, dok ne bude
dokončano pitanje o financiranju zajma, što ga družtvo za gradnju šum.
doma podići mora, a naročito dok ne budu poznati uvjeti, pod kojimi će
se taj zajam podići, te ustanovljeno vrieme i visina odplatnih obrokah,
pošto će se sa tim činjenicama morati računati kod sastavka novih
družtvenih pravila.


Nacrt novih družtvenih pravila predložiti će se stoga na prihvat
budućoj glavnoj skupštini, a prije pravodobno objelodaniti u družtvenom