DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

~ 511


konačno željezarskih radnja, proračunatih na 8300 fr. U svemu je stiglo
8 ponuda, te je gradjevni odbor preporučio, a upravljajući odbor n
svojoj sjednici od 17. kolovoza t. g. zaključio, da se od stigavših ponuda
prihvati za zemljo-zidarske i namještajne radnje ponuda zagrebačke
tvrdke Prister i Deutsch sa popustom od 9 1% izpod fiskalne cieue, za
žfcljezarske radnje ponuda iste tvrdke sa popustom od 3´7°/t izpod izklične
eiene, te konačno za klesarske radnje ponuda J. Franza, klesara
u Zagrebu, sa popustom od S-oVo izpod izklične ciene. Ukupni popust
iznosi prema posljetku jef´timbe 4674 fr, 91 nč. tako, da ce napred navedene
radnje stojati ukupno 55.701 fr. 79 nč.


Sa dostalcima sklopljeni su gradjevni ugovori, te je sa gradnjom
družtvene sgrade, koja — kako se vel. gg. skupštinari na licu mjesta
osvjedočiti možete, liepo napreduje — odmah započeto, a tvrdka Prister
i Deutsch vezana je gradjevnim ugovorom gradnju tako pospješiti, da
se na 15. listopada t. g. može započeti postavljanjem krova, a ostale
zidarske radnje, kao i radnje oko namještaja tako udesiti, da budu


1. srpnja 1898. posve gotove. Zatim je na dne 4. rujna t. g. obđržavana,
a 6. i 7. rujna t. g. nastavljena javna jeftimba za izdanje tesarskih
radnja, proračunatih na 6337 fr. 50 nč., pokrivačkih radnja, proračunatih
na 3490 fr., i limarskih radnja proračunatih na 1030 fr. Od
stigavših ponuda gradjevni je odbor preporučio, a upr. odbor u svojoj
sjednici od 25. o. mj. prihvatio za tesarske radnje ponudu Filipa Deuscha
i sina sa popustom od 18´6V« izpod izklične ciene, za pokrivačke radnje
ponudu Dragutina Vrbančića uz paušalnu svotu od 3948 fr., te za
limarske radnje ponudu A. Maruzzia sa popustom od 12Vt izpod izklične
ciene. Ukupni na tim radnjama polučeni popust izuaša 1833 fr. 71 nč.,
te će izvedba tih radnja stojati 8914 fr. 79 nč. Prema tomu izdano je
dosada radnja na družtvenoj sgradi u ukupnom izaosu od 64.616 fr. 78 ud.
Obzirom na pokriče troškova, skopčanih sa gradnjom družtvene sgrade,
čast mi je izviestiti slavnoj skupštini sliedeče:
Družtvene glavnice (utem. pripomoćne, literarne, muzealne i zaklade
šum. doma) iznašaju današnjim danom u efektima nominalno 18.500 fr.
i u gotovom 16.047 for. 97 nč. ili računajuć efekte sa pari ukupno


34.547 for. 97 nč., pribrojiv k tomu votirane, a još neuplaćene prinose
korporacija i privatnika za šumarski dom sa 6415 fr., to đružtvo razpolaže
današnjim danom sa gotovinom od 40.962 fr. 97 nč. Darovaše pako
do danas: Anton Bačić 50 fr., tvornica tanina u Mitrovici 100 fr.,
štedovna i pripomočna zadruga u Pleternici 15 fr., Ogulinska im. obć.
50 for., Feliko Neuberger 200 fr., sredotočna štediona u Zagrebu 240 fr,
Gradiška im. obć. 1000 fr., I. hrv. štediona 5000 fr. Plemenitim darovateljem
neka bude izražena na ovom mjestu u ime nadarenoga družtva naj