DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 510 —


U pogleda pako smještenja šumar, akademije u đražtvenom domu
postignut je sa vis. kr. zem. vladom sliededi sporazum :


Hrv.-slav. šum. družtvo iznajmljuje kr. hrv.-slav. zem. eraru u
glavnom pročelju u prizemlju dvie sobe sa predsobljem i nuzprostorijama,
a u I. katu 4 velike sobe kao predavaonice, 3 sobe za profesore, 1
sobu za podvornika i nuzprostorije, kao i odgovarajuće podrumske i eventualno
tavanske nuzprostorije, zatim za podvornika stan u dvorištu u souterrainu. Kr.
hrv.-slav. zem. erar uzima te prostorije u najam na 20 godina uz nepovisivn
najamninu od godišnjih 2000 for. Taj najam ne može otkazati kr. hrv.-slav. erar
za 20 god., đočim hrv.-slav. šum. družtvu pristoji pravo, nakon minulih
10 godina najma, isti otkazati uz otkazni rok od jedne godine.


Pošto su ta najglavnija pitanja povoljno riešena bila, pristupilo se
je samoj gradnji doma. Kao što Vam je veleštovana gg. skupštinari iz
zapisnika o sjednicama upr. odbora, koji se u družtvenom časopisu
redovito objelodanjuju, poznato, izabran je u svrhu rukovanja posal.a
oko šum. doma i muzeja poseban pododbor od 5 lica. U tom su pododboru
Vel. gg. družtv. podpredsjednici, Ferdo Zikmundovsky i J. Havas, te


p. n. gg. odbornici H. Grunđ, R. Fischbach i D. Trotzer. Naknadno
popunjen je taj pododbor još zamoljenim gradjevnim vještakom p. n.
g, c. i kr. gradjevnim savjetnikom. Kunom Waidmanom, koji vodi
stručni nadzor nad samom gradnjom. Zatim je družtvena uprava, da si
pribavi što ljepše i svrsi shodnije nacrte za gradnju doma, razpisala
javni natječaj uz nagrade u ukupnoj visini od 2500 kruna ili 1250 fr.
Kako je svojedobno objelodanjeno bilo, predloženo je družtvu povodom
toga natječaja u svemu 14 nacrta, od kojih je zamoljena porota dopitala
prvu nagradu od 1500 kruna graditeljem, Aleks. pl. Aigneru i Gjuri
Carneluttiu, drugu nagradu od 600 kruna graditelju, W. Jellineku, a
treča nagrada od 400 kruna kr. profesoru, Hectoru pl. Eckehlu.


Osim toga predložila je porota družtvu, da za izvadjanje same
gradnje upotrebi nacrt graditelja, A. pl. Aignera i Gj. Carnelutia, te
da od natjecatelja tvrdke Fischer i Hruby u Zagrebu prekupi natječajni
njen nacrt.


U povodu toga stupila je uprava u pregovore sa graditeljima, A.
pl. Aignerom i Garnellutiom radi izradbe đetailnih nacrta i troškovnika,
koji su konačno tu izradbu preuzeli uz odštetu od 2000 for., te prekupila
od tvrdke Fischer i Hruby natječajni nacrt za 200 for.


Sav trošak gradnje proračunat je na svotu od 110.000 fr., koja se
absolutno prekoračiti neće i u koju su uračunati troškovi za prvo uredjenje
šum. muzeja. Na temelju sastavljenih troškovnika i đetailnih
nacrta razpisala je družtvena uprava za 15. kolovoza t. g. javnu jeftimbu
zemljo- i zidarskih radnja, te radnja oko namještaja, proračunatih na
45.448^ fr. 70 nč., zatim klesarskih radnja, proračunatih na 6.628 fr.