DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 508 —
uuišlo u dražtvenu blagajnu čistili 15.033 fr. 85 nč, koja je svota
kamatonosao uložena dielom kod činovničke zadruge, a dielom kod


I. hrv. stadione u Zagrebu.
Izložci pako, što su ih družtvu za uređjenje šum. muzeja poklonili
plemeniti darovatelji i to:


I. Kr. hrv.-slav. zem. vlada sve svoje izložke.
1. Preuzvišeni gosp. Ban — investicionalne zaklade.
2. B. Weis. Bisag-Bregovica.
3. Alexander pl. Weiss. Zagreb.
4. Vlastelinstvo Kutjevo. Dragutin Turković.
5. A. Cerjch. Tvornica hrast, izvađka. (ekstrakta) Mitrovica.
6. Alb. Beek. Vinkovci.
7. Josef Weiss. Mikleuš.
8. Ign. Deutsch. Vočiu.
9. S. i H. Kramer. Karlovac.
10. Gjula Kuzma. Vinkovci.
11. Kr. kot. oblatt — izložbeni odbor Djakovo.
12. Alnoch-sche Stockfabrik. Bregana (bez stelaga).
13. Izložbeni odbor Slatina (traži podatke).
14. Heinrich Schwartz. Križevac.
15. File Jurkovid. Niemci.
16. Holzmanufaktur Vrbovsko.
17. Gustav Ritter v. Pongratz.
18. Vlastelinstvo u Vukovaru.
19. Ftirst Schaumburg-Lippe.
20. Felix Neuberger 2 Tableaux.
21. Družtvo za zaštitu životinja.
22. Bellamarie šamar. Sve osim lovačkih.
23. Županje. Tanin fabrik.
24. Petar Zimmer. Osiek.
25. Dioničko paromlinarsko družbvo. Zagreb.
preneseni su u Zagreb, te su pohranjeni dielom u prostorijam, što ih
družtvu staviše na razpoložbu Presvietli gosp. grof Kulmer i hrv.-slav.
gospodarsko družtvo, a dielom u skladištu prometnog družtva u Zagrebu,
koji su potonji i proti požaru osjegurani.
Pošto je pitanje u toliko doprlo bilo, obratilo se je đružtveno
predsjeđničtvo posebnom molbom na slavno zastupstvo kr. i slob. glav.
zem grada Zagreba, neka bi od gradskih zemljišta ustupilo hrv.-slav.
Šum. družtvu gradilište, koje mu je potrebito za gradnja šumarskog doma