DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 507 —


hvalnost, u tvrdoj vjeri, da 6e naša šumarska akademija kao nova alma
mater šumarske struke u ovim kraljevinama gojiti ne samo šumarsku
znanost, nego biti i stjecištem i duševnim ognjištem hrvatskih šumara,
te, iduć rukom o ruku sa hrv.-slav. šum. družtvom, biti i pokretačem
mnogim plemenitim i višim ciljevima, idućim za tim, da se naše šum.
prilike što više unaprede, a time i kulturno stanje zemlje u obde podigne.


Prelazeći na djelovanje družtvenog upr. odbora u tekućoj poslovnoj
godini, čast mi je izviestiti slavnu skupštinu, da je družtveni odbor obdržavao
ove godine u svemu 7 odborskih sjednica i to 18. listopada i


2. prosinca 1896., zatim 2. veljače, 25. ožujka, 20. travnja, 17. kolovoza
i 25. rujna t. g. Rad družtvenog odbora kretao se je u tim sjednicama
ponajviše oko gradnje šumarskoga doma i muzeja, što ih naše đružtvo
kani podići u glavnom zemaljskom gradu Zagrebu.
Neka mi bude stoga dozvoljeno, da slavnu skupštinu ponajprije
izviestim o djelovanju, što su ga družtvena uprava i upr. odbor u tom
pravca razvili bili, kao i o uspjesima, koji su pri tom polučeni.


Kako Vam je veleštovana gg. .skupštinari iz prošlogodišnjeg tajničkog
izvještaja, kao i od razprave, koja se je bila u tom predmetu na prošlogodišnjoj
glavnoj skupštini povela, poznato, postojala je prvobitno
namjera, da se šumarski paviljon, koji je bio izložen u hrv.-slav. odjelu,
na milenijskoj izložbi u Budimpešti, prenese u Zagreb, te u istomu uredi
šumarski muzej,


Nu pošto je upr. odbor taj paviljon na izložbi samoj podrobnije
razgledao bio i nakon što se je izpostavilo, da bi prenos toga paviljona
u Zagreb, te ponovno postavljanje i prekrivanje istoga stojalo drnžtvo
do 15.000 for., to je upr. odbor u svojoj, dne 18. listopada 1896. obdržavanoj
sjednici, zaključio, da se izložbeni paviljon u Budimpešti proda,
a šumarski muzej osnuje i uredi u šumarskom domu, koji se je imao
iz solidnog materijala sazidati u Zagrebu.


D povodu toga obratilo se je družtveno predsjedničtvo na Prenzv.


g. Bana molbom za dozvolu, da se upitni paviljon smije unovčiti, a
odnosni utržak da se preda hrv.-slav. šum. družtvu uz obvezu uredjenja
šum. muzeja u družtvenoj sgradi, koju je molbu Njeg. Preuzv. i uslišati
blagoizvoljela.
Usljed toga prodan je šumarski paviljon u Budimpešti za 2101 fr.
Drvo pako, sto su ga bili na izložbi izložili i družtvu poklonili krajiška
investicionalna zaklada i krajiške im. obćine, unovčeno je za 14.627 fr.
20 nč. Ukupni prihod družtva od te prodaje iznosio je prema tomu


16.728 fr. 20 nč. Ako se od toga odbiju troškovi dražbe i prevoza po
privatnicima poklonjenih izložaka iz Budimpešte u Zagreb u ukupnom
iznosu od 1694 fr. 35 nč., to je od prodaje paviljona i izloženog drva