DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

^ 505 —


ostavila mu proste ruke, to će ipak veleštovana gospođo stojati do Vas,
da taj rad upravljajudega odbora, kojim se naš družtveni život postavlja
na posve novi temelj, te družtvu nameću posve nove obveze i dužnosti,
izpitatć, te ga odobrite.


Veleštovana gospodo skupštinari! Minula godina našega družtvenoga
života iie samo da nam je doniela šumarski dom i muzej, koji će
doskora u bielomu Zagrebu ponosito dići svoju glavu i biti vječitim
svjedokom požrtvovnosti, pregnuća i sloge hrvatskih šumara, nego nam
je minula godina doniela još ljepšu jabuku, što ju je za kulturni procvat
zemlje otčinskom skrbi zauzeti Preuzvišeni gospodin Ban, Dragutin grof
Khuen Hedervarj, kojemu naša struka mnogo zahvaliti ima, namienio
hrvatskim šumarima, a to je, veleštovana gospodo, šumarska akademija.


Ustrojenjem šumarske akademije, koja će se prisloniti na sveučilište
Franje Josipa I. u Zagrebu i, ako Bog dade, već buduće godine
otvoriti, konačno se udovoljuje često puta i u javnoj štampi i na glavnih
naših skupštinah izraženoj želji i molbi hrvatskih šumara, a hrvatskoslavonsko
šumarsko družtvo može s ponosom reći, da je i ono, ne puštajući
s vida potrebu višje šumarske naobrazbe u ovim kraljevinama, te
razlažuć i zagovarajuć sborom i tvorom na nadležnom mjestu riešenje
toga pitanja u naprednom smjeru, takodjer svoju doprinielo k tomu, da


će se
šumarska akademija naskoro u život privesti.


Veleštovana gospodo! Pozdravljajući Vas još jednom, čast mi je
podjeduo priobćiti Vam, da je prijavljen Presvietli gospodin Miroslav
grof Kulmer, kao zastupnik obćega družtva za gojenje lova i ribarstva,
dočim je ug. šumarsko družtvo ovlastilo g. kr. državnoga šumarnika,
Julija Kuzmu, kranjsko-primorsko šumarsko družtvo mene, a galičko
šumarsko družtvo i slavonsko gospodarsko družtvo družtvenoga tajnika,


g.
Borošića, da ih na ovoj glavnoj skupštini zastupamo.
Time proglašujem XXI. glavnu skupštinu hrvatsko-slavonskoga šumarskoga
družtva otvorenom!
Nakon primjetbe družtv. člana Mije Radoševića na pozdravni govor
predsjednika, što nije glavna skupština sazvana u roku, koji je zato
opredieljen družtvenim statutima i odgovora družtvenog tajnika, A.
Borošića, pozva predsjednik družtvenog tajnika, da pročita izvještaj o
radu upravljajućeg odbora u poslovnoj godini 1897./8.


Izvješće družtvenog tajnika o minuloj poslovnoj godini glasi, kako sliedi:


Slavna skupštino!


Podnašajući slavnoj skupštini izvještaj o radu đružtvene uprave, kao
što i upravljajućeg odbora u poslovnoj godini 1896./7., neka mi bude
dozvoljeno u prvom redu iztaći, da je đružtvena uprava u smislu zaklju