DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 503 —
Sijanjem potrošeno je na 802*1739 ha. ukupno 2-218´625 kg.
sjemena, a na sadnju bje i opet potrošeno 1,948.212 komada
biljka na površini od 221*94 ha., sveukupno je dakle nov o
pošumljeno 1024-1139 ha. golieti i čistina. Trošak
tih radnja iznosio je 17.029 for. 47 nč., a doprinjeli su u to
ime: vlada 11.638 for. HVz nč., pokrajina 505 for. 75 nč.,
a obdine 4884 for. 54 nč. Osim toga potrošeno je na uzgoj
voćaka 3024 for. 98 nč.


Od šumskoga drveća posadjeno je najviše crnog a bor a


(P. austriaca) naime 1,134.520 komada, zatim od morskoga
bora (P. halepensis) 418.380 komada i francezkog bora
(pinus pinaster) 190.050 komada, a ostale vrsti drvlja su samo
u manjem broju upotrebljene.
Posijano je bilo najviše Pinus pinaster, naime 643 kg.,
zatim pinjola (P. Pinea) 404 kg. i P. austriaca 284 kg.


Sto se šumsko-r edarstvenih prekršaja u zemlji
tiče, to je godine 1896. bilo pripravljeno ukupno 31.077 takovih
(ili za 1560 manje od godine 1895.). Od ovih je prijava
medjutim i opet njih 1180 odstupljeno c. i kr. sudu, dočim
su 22.753 prekršaja riešena konačno po političkim oblastim,
a samo 7144 njih ostalo je koncem prošle godine još u tečaju.
Riešeno bje od obtužbe njih 5175., a osudjeno na ukor 8646,
na novčanu globu 7589, a 1343 njih na zatvor. Najviše šumskih
prekršaja došlo je u razpravu u političkom kotaru Sinja, naime
5330, zatim u Spljetskom 4547, u Imotskom 3724, a u
Kninskom 2045, po ostalim kotarima pako manje.


LIST-A-IC-


Družtvene viesti.


XXI. glavna skupština hrvatsko - slavonskoga šumarskoga
družtva. Ovogodišnja po broju XXI., glavna skupština hvr.-slav. šumarskoga
družtva bila je vrlo dobro" posjećena. Sakupilo se je do 100
družtvenih članova. Skupština obdržavana je na dne 26. rujna t. g. u
Zagrebu u maloj saborskoj dvorani, a u oči skupštine, t. j . u večer dne