DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1897 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 502 —
Jsonca g. 1894. potrošeno do 118.732 for. za sveukupno
bujično područje od 10.559 ha., tako da se je sada pravom
moći nadati ipak u tom pogledu i u Dalmaciji skorijem boljku


napredku.


Sto se pako današnjeg stanja šumarske uprave u Dalmaciji
tiče, spomenuti je sliedeče: Na čelu zemaljske šumarske uprave
stoji c. i kr. šumarski savjetnik, kao izvjestitelj zemaljske
vlade u Zadru sa potrebnim brojem stručnog i pomodnog
osoblja, a osim toga imade kod iste zemaljske vlade (u smislu
zakona od 7. veljače 1888.) uredjen jošte i posebni «odsjek
zarukovodjenje radnja oko uredjenja bujica»
u zemlji. Sveukupni broj državnih šumarsko upravnih
činovnika iznaša danas devet, a onaj bujičara šest, onaj
c, i kr. nadlugara devet.


Osim toga ima u pokrajinskoj šumarskoj službi
jošte 4 šumara, 7 nadlugara i 586 šumskih čuvara ili lugara.


Trošak za ovo posliednje šumarsko osoblje bio je g. 1896.
ukupno 59.633 for. 83 nč., a k pokriću tih troškova doprinašahu
obćine 37.392 for. 80 nč.
država 15.997 » 29 »
a pokrajina 6.243 » 74 »
ili ukupno 59.633 foi-7~83 nč.


U ime državnih, pokrajinskih i obćinskih prinosa bilo je
doznačeno godine 1896. ukupne 41.534 for. 88 nč. a potrošeno
je i opet od toga;
za obćinsko šumarsko osoblje . 22.240 for. 03 nč.
za troškove oko novopošumljenja 10.323 » 17 »
za uzdržavanje šum. razsadnjaka 7.009 » 96 »
za ine razne šumarske svrhe 1.299 » 38 »


to jest ukupno 40.872 for. 64 nč.


A uz to su još i obćine neposredno izdale za uzdržavanje
svog osoblja 37.393 for. 80 nč., potrošilo se je dakle g. 1896.
u svemu u to ime 78.266 for. 34 nč. Radnje oko pošumljenja
izvadjane su dielom sijanjem, a dielom presadjivanjem šumskih
biljka i voćnih stabala, i to: