DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 61     <-- 61 -->        PDF

- 467 —
Marko grof Bombelles, te družtveni podpređsjeđaici vel. g. Zikmundovskj
i J. Havas;


b) da se gradnja šum. doma i muzeja izvede prema nacrtu označenom
hrastovim listom u okrugu, koji je dobio prvu nagradu, te upotrebi
fasada i unutarnje razdieljenje toga nacrta uvaženjem promienjah,
predloženih po vještacima ili takvih, koje bi nastati mogle usljed eventualnih
posebnih zahtjeva vis. kr. zem. vlade obzirom na smještenje šum.
akademije u družtvenoj sgradi. — Nadalje zaključuje upr. odbor, da se
tvrdci Fischer i Hruby za nabavu predloženog nacrta ponudi svota od
200 for.


c) da se ovlasti gradjevni odbor, neka nakon toga, što budu dovršeni
pregovori sa gradskom obdinom glede ustupa gradilišta, te sa vis.
kr. zem. vladom glede osieguranja najamnine za prostorije za šum. akademiju,
dade sastaviti detailne nacrte i troškovnike i po tom samu jeftimbu
razpiše, razdielivši pri tom stalnim načinom gradjevne radnje.


d) Tehničkim nadzirateljem gradnje izabire upr. odbor p. n. g.
gradj. savj. K. Waidmana, koji to podjedno prihvaća, a u pogledu dopitanja
nagrade istomu zaključuje se, da će se ista ustanoviti naknadno,
dok se vidi, k liki će posao s tim nadzorom spojen biti.


e) Konačno zaključuje upr. odbor neka bi družtveno predsjedničtvo
sazvalo upr. odbor u sjednicu tek onda, kada jeftimba građjevnih radnja
provedena bude, izuzev slučaj prieke potrebe.


Točk a 3. Izvješćuje se uprav, odboru, da je kr. drž. šumarija u
Rujevcu najavila lug. Stevaua Pribičevića, Janka Adamovića, Dragana
Sotinu, Milovana Stamboliu, Teodora Opalića, Radu Tomaševića, Adama
Komlenića, Nikolu Beku i Milivoja Klešćića za pristup u družtvo kao
članove 11. razreda.


Uprav, odbor zaključuje, da se najavljeni lugari primaju u družtvo
kao članovi II. razreda.
Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednic
upr. odbora od 17. kolovoza 1897 pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Šum. i gospod. knjižtvo.


Mitth ei lu nge n aus dem forstlicheu Versuch swes e n
Oestereichs . Heft 22. Ueber den Einfluss der Witterung auf den
Baumzuwachs. Von JosefFriedrich4fl. ;


Pietsch : Katechismus der Feldmessknast il. 1.08


Pohl : Grundziige einer Dienstpragmatih fiir Verwaltungen grosserer
Giiter ti. 3.