DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 402 —


stroj, odavlje dalje se onda prazna tovarna kola konjima vuku
do u šumu, dočim se puna i opet vraćaju po strmini usljed
djelovanja vlastite težine. Ova je željeznica bila prije takodjer
vlastničtvo tvrdke »Morpurgo i Parente«, danas je ipak vlastničtvo
bosanskog šumskog erara, nu služi dielomice ipak takodjer
i za osobni promet. Troškovi gradnje iznose 6000 do
6500 for. po kilometar pruge.


Pruga vodi po samoj zemaljskoj cesti, pokraj male Usore
sve do Pribinića.


Prispjev u Teslić , zaustavismo se, da pregledamo pod
vodstvom prvog ingenieura g. L u d w i g a ogromne zgrade i
gradjevine netom dovršujude se nove »tvornice za proizvodnju
raznih drvnih destilata«.


Ovo je danas bezdyojbeno najveće poduzeće te vrsti u
Evropi. Ta same gradjevine i nutarnje im uredjenje stojahu
više od dva milijuna forinti. Tvornica će ta preradjivati bukovo
i ino drvo po t. z. Bergmanovom sistemu u t. z. drvnu
žestu (mcthjlov alkohol), drvnu kvasinu i katran, vapnikov
acetat i brikets ugljen. Predhodna je potrošba bukovine proračunata
na 120.000 m^ na godinu.


Ovo je dioničarsko poduzeće, pri kojemu uz njeke njemačke
i bečke tvrdke takodjer i sama bosanska vlada sudjeluje.
Destilacija drva obavljati će se u 10 ogromnih retorta,
tako da će se na dan moći do 400 m´ drva samljeti i suhoj
destilaciji podvrći. A samo se sobom razumieva, da i ostalo
uredjenje ogromne te tvornice odgovara svim najmodernijim zahtjevom
tehnike. Glavna joj je svrha omogućenje unovčenja
ogromnih zaliha većinom prastare bukovine i čamovine po šumama
susjedne šumarije u Pribiniću.


Iz Teslica nastavili smo i mi naš put prema t. z. »Borja
planini« (1388 m.), odnosno Pribinićil . Ovdje nas je
gostoljubivo dočekao i primio šumarski upravitelj g. E. Obrin šćak,
bivši slušalac štavničke šumarske akademije.


Kako je u obće ondašnji naš dvodnevni boravak (31. svibnja
i 1. lipnja) bio namienjen lih pregledanju šuma te šuma