DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 431 —


sagradjena šumska željeznica u duljini od kojih 16 kilometara.
Ista je takodjer sagradjena po samoj šumskoj upravi i to troškom
od 33.500 for. Širina tračnica iznaša i ovdje 76 cm., a
mjestimični joj je pad i 5—7"|o, pak su zato ponajviše položene
same bukove tračnice, koje su i na podvale učvršdene
samo jednostavnimi drvenimi klinovi. Nu tamo, gdje je pad
nedostatan, kao i u zavojima i po okretaljkah, položene su t. z.
vignol tračnice, koje teže po 7 kgr. Kada se prazna kola
uz brdo vuku, moraju naravno i ovdje dobiti predpregu. Nizbrdice
lete sama od sebe, samo ih moraju radnici potiskivati
preko kratkih šiljastih okretaljka (mjena). Kolca su ta tako
udešena, da se na dvoja kolca može natovariti po 8 kubičnih
metara balvana.


Ova se željeznica svršava na jur gori spomenutoj pilani
tvrdke Hofman i Griinsfeld u Hadžići.


Svršavajući tim podjedno taj naš izlet na šume Igman
planine, spomenuti ču samo jošte, da smo u predjelu »E, ad
0 V e« kod t. zv. »H o f m a n o v e kuče«, t. j. lugarskog
stana, bili još jednom po slavnoj šumskoj upravi najgostoljubnije
podvoreni i to pravim šumarskim zalogajem.


A kada se pred večer odmoreni i okrepljeni vratismo gori
spomenutom šumskom željeznicom kroz najljepše sastojine, ter
uživajući prekrasni izgled na još sniegom pokrite glavice orijaške
Bjelašnice do željezničke stanice u Hadžici, razgledali
smo na brzu ruku još i samu pilanu sa drvodvorom.


Pilana ta dužna je glasom ugovora preuzeti iz napred
spomenutih šuma godimice bar 1000 m´ mehkoga drva na izradu.
Ista je obskrbljena sa dvie pile za okrajčivanje i jednom
jarmačom za rez trenica, dvie kružne pile, blanjom i t. z fraismakinom
za samu izradu dasaka. Obična širina tuj piljenih
trenica iznaša 36 cm. Pila udešena je na paru, a providjena
je parostrojem od 80 konjskih sila, te može na dan izraditi do
80 m^ drva.


Iz Hadžića se vratismo posliednjim večernjim tovarnim
vlakom, kojemu su posebice sbog nas prikopčili osobna kola
na t, z. tefterić u Ilidžu. 32