DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 430 —


najbolje odgo\^ara toli današnjim odnošajem unovčenja, kao i
mogućnosti najshodnijeg izjednačenja razmjerja medju dobnimi
razredi za buduće.


Sječa bo proračunata je na 120 godina, pak če se prema
tome vec iza prve 40godišnje sječivne (proredne) periode, t. j .
početkom g. 1933., moći uzpostaviti po prilici sliedeće dobno
razmjer je:


1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 101—120
ha. 978 977 921 920 602 82
A tim se podjedno opravdava i spomenuta 40gođišnja
doba privrede, odnosno gospodarstvenog izjednačenja.


Sječe se pako ili po redu ili prebiranjem, nu uvjek tako,
da je iza dovršene sječe obavljeno već takodjer i pomladjenje
sječine.


Pri tom se obzirom na odnošaje tla i sastojina u pravilu
sječe prebiranjem na šestarske pruge uz istodobno
prirodno pomladjivanje sječine, a samo iznimice se provadja takodjer
i ručno pomladjivanje pojedinih sječina.


Sbiljna drvna zaliha svih sastojina iznaša za tvrdo drvo
301,100 m^, za mehko drvo 1,675,500 m^, tako da se prema
tome pokazuje konkretni poprečni sječivni prirast ciele površine
sa 1880 m^ tvrdog i 10,900 m^ mehkog drva.


Obzirom na to pako ustanovljen bje eta t za prvo 40godišnje
privredno doba 120 i više godišnjih sastojina, a uzimajud
uz to u račun takodjer još i dojdući 20godišnji prirast ovog
dobnog razreda sa 35400 m^ čamovine i 7200 m^ bjelogorice
u račun, sa godišnjih 17,700 m^ drva čamovine i kojih
10,000 m´´ bukovine.


Šuma se i ovdje izradjuje u vlastitoj režiji zemaljske šumske
uprave. Izradjuju se pako osim kojih 10,000 m´ balvana za
niže spomenutu pilu u Hadžici još i bukove željezničke podvale
i dužice, kao i gorivo drvo i gradja za erarsko skladište
drva u Sarajevu.


U svrhu izvoza drva iz tih šuma sagrađjeuo je više pu


teva i klizi, nu najvažnije je prometilo svakako g. 1893. ovdje