DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 429 —
tavanom zemlje kao i dovoljnim slojem crnice, tako da je tlo
usprkos kraškoga značaja ipak dosta snažno, što nam ponajbolje
svjedoče i same čamove sastojine, koje često imadu u
dobi od 160 godina drvnu groniadu od 1000 m^ a i više po ha.
Uz to su ovdje takodjer i sastojinski kao i odnošaji tla vrlo
povoljni, tako da se mjestimice dapače i ista čista sječa bez
pogibelji provadjati može.


Na jugozapadnoj strani šumarskoga područja t. j . po obroncima
Bjelašnice, uzdiže se visoka šuma sve do 1800 m.
nadmorske visine, prestaje pako šumska vegetacija tek u visini
od kojih 2000 m.


Vladajuče vrsti drveća jesu jela, crni bor i bukva,
osim toga nalazimo mjestimice prema Bjelašnici takodjer i
b j e 1 0 b 0 r (Pinus sylvestris).


Pomješane su ove vrsti drveda u ovom razmjerju: 0"53
jela, 0"23 crni bor, 0-23 bukva i O´Ol bjelobor.


Poprečni obrast čitave površine može se sa 0"54 označiti.


Šuma je popriečno stara 200 — 400 godina.


Po razredima starosti dijeli se drveče po prilici ovako:


Od 40—60 godina imade do 135 ha. šume


» 61 — 80 » » 466 » »
» 81—100 » » » 417 » »
» 101— 120 » » » 405 » »
» 121 i više » » » 3686 » »
go la površina zapremlje 112 » »


ukupno 5221 ha. površine.


Same sječive sastojine zapremaju dakle po prilici četiri
petine od sveukupne šumske površine. Ove se sastojine medjutim
obzirom na prastarost, neprestanim propadanjem pojedinih stabala
(usljed sušenja vršika i gnjileži žilja) sve više i same proredjuju,
pak je s toga baš i nuždno, da se sječa istih što više
pospješi.


U to je ime ustanovljena i perioda prve gospodarske privrede
sa 40 godine (1893—1933.), a to zato, što ovo razdoblje