DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 428 —


Većinu legla dobavlja si zavod sam hvatanjem oplodjenih
riba, nu uz to se nabavljaju i oplodjena jaja raznih vrsti riba
takodjer i izvan zemlje.


U glavnom uzgajaju se ovdje samo raznovrstne pastrve,
koje narastu u Bosnoj na 3 kg. težine.


Osim obične velike pastrve nalaze se ovdje još i mladice,
koje znadu narasti na 12—15 kg. težine. Osim toga
nalaze se u gornjem toku Bosne još kečige i glavatice,


Zavod taj imade u prvom redu i tu svrhu, da obližnje
gorske potoke napuči toli običnimi pastrvami, kao i šarolikimi
bistrankama. U to ime je i ove godine opet više stotina hiljada
ribjeg mladja izpušteno u Bosnu.


Na čelu zavoda stoji posebni ribarnik iz Austrije.


Ostaviv nakon kratke stanke izvor Bosne i ribanu, krenusmo
novom turističnom cestom prema samom cilju našeg današnjeg
izleta t. j . šumama na Igmanu, spadajućim pod šumarsko-
gospodarstveno područje Igman-Bjelašnica.


Šume ovoga područja, u kojima je do sada već zavedeno
redovito šumarenje i sječa, obuhvaćaju površinu od kojih 5221
hektara i to pretežno starih sastojina, nalazećih se na većinom
kraškoj visočini sa poprečnom visinom od 1000 do 1200 m.
nadmorske visine. Sačinjavajuć ipak u bitnosti manje više oveliku
od sjevero-zapada prema jugo-iztoku steruću se dragu, koja
je na istoku zatvorena sa više do 1500 m. visokih planina,
koje se završuju 2067 m. visokom gorostasnom Bjelašnicom.
Visočina ta nije jednolika, već je izprekidana omanjim ravnicama
kao i kraškima doHnama i ponikvama, što naravno i
izvoz drva iz tih šuma vrlo otegoćuje.


Isto se tako i ovdje osjeća karakteristična po svem krasu
oskudica na živoj vodi, jer osim njekolikih slabih izvora, koji
medjutim takodjer za vrieme ljetne suše presahnjuju, ne ima
tuj ni potoka, ni jaraka, napunjenih stalnom vodom.


Sva kišnica, sniežnica kao i izvor vode ne staju za čas u
kojoj od mnogobrojnih kraških uvala. Podloga je i ovdje triaski
vapnenac, koji je medjutim posvuda pokriven dosta dubokim