DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 426 —


Osim toga vide se na daskama Pančideve omorike (osobito
onim iz središta stabla) mnoge male urasle grane.


Zaključujud tim podjedno taj kratki opis odnošaja sarajevske
šumarske škole, tog do sada drugog zavoda te struke
na svem slavenskom jugu, ne mogu ipak na ino, van da i ovdje
neiztaknem, kako mi se čini, da je i ovaj zavod, usprkos sve
vrstnode zavodske uprave kao i baš odličnih mu nastavnika,
ipak osnovan na skroz krivom temelju. Nu kako da
i bude drugačije sa zavodom, kojemu je odkrojena s jedne
strane zadaća uzgoja šumarsko-tehničko pomodnog, ili bolje rekud
lugarskoga osoblja; a s druge je strane i opet organizovan i
uredjen — naročito i s obzirom na učiteljsko osoblje — na
način, kako to slično jedva na mnogih t. z. šumarskih akademija
nalazimo.


O tom pako, da bi zavod taj uz današnju naukovnu osnovu,
kao i današnji djački materijal, mogao naobraziti osim šumarsko-
tehničkog pomoćnog osoblja i šumske upravitelje, koji
bi bili u istinu dorasli riešavanju ovakovih težkih i mnogostranih
stručnih zadataka, kako se to baš od ovoga osoblja u
ovim zemljama danas zahtjeva, a primjereno odnošajem zahtjevati
može i mora, ne može biti naravno ni govora.


Dokaz tome, da smo zaman tražili i medju istim tehničko
pomodnim šumarskim osobljem u Bosnoj i Hercegovini, a nekmo
li medju šumarsko-upravnim osobljem, bar ikojega od bivših
pitomaca te škole.


U ostalom čini mi se, da su o tom uvjereni već i sami
domadi i u tom pravcu mjerodavni faktori, pak da de se prema
tome i ovaj zavod skorim svrsi shodno i preudesiti.


Sliededi dan t. j . na same Duhov e (6. lipnja) poduzeli
smo opet pod vodstvom šumskog upravitelja i našeg zemljaka


g. Jovana Padežanina , a u družtvu prijatelja profesora
Knoteka i Hola izlet u šume na nedalekoj »I g m a n
planini«.
U tu se svrhu otputismo ranim jutrom t. j . prvim jutarnjim
vlakom mjestne željeznice ponajprije do glasovitog kupatila
i IjetiHšta Sarajevaca — do Ilidža.