DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^timagriM li i


Br. 9. i 10. u ZAGREBU, 1. rujna 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/2 stranice 4 for.; za ´/a stranice
2 for. 70 nove.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Kroz Bosnu i Hercegovinu.


Priobćuje profesor Fran Ž. Kestercanek.


I.
Ove sam godine imao prilike već po drugi puta proputovati
razne šume i šumske predjele Bosne i Hercegovine. Godine
1895. prisustvovao sam izletu »Austrijanskoga državnoga
šumarskoga družtva« — a ove godine vodio sam onamo djake
križevačkoga šumarskoga učiKšta. Svaki put imao sam pri tom´
sgode, ne samo upoznati razne šumske predjele, šumske uredbe
i poduzeća u zemlji, već i inaće upoznati te baš po nas Hrvate
toli zanimive zemlje i tamošnje odnošaje. Pa kako sam pri tom
i doista našao ne samo mnogo i u šumarskom pogledu zanimiva,
već i inaće poučna, ono držim, da neće biti izlišno, ako
0 tili mojih opažajih koju tu i ovdje u našem »Šumarskom
listu« spomenem, držeć, da i onako već ne može biti daleko i
ono vrieme, kada će se moći i naše »Hrvatsko šumarsko družtvo«
kao takovo odvažiti, da i ono zaviri u te strane zajedničke nam
domovine.


Za temelj tih mojih crtica pako uzeti ću prije svega dakako
posliednje t. j . ovogodišnje moje putovanje, i to ne samo
za to, što bi značilo govoriti po nješto »post festum« tek danas
0 putu preduzetom g. 1895., nego još više i zato, što se i u
Bosnoj uz ostale takodjer i šumarske prilike od dana na dan
sve više usavršuju i poboljšavaju tako, da se ta razlika već i