DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 421 —
moćn o osoblj e za sve grane graditeljstva, za mjerstvo, za
šumarstvo i šumsko gospodarstvo.


A prema tomu imala bi naobrazba djaka idi prije * svega
za tim, da bi se, svršivši zavod, prema struci i sposobnosti
mogli neposredno upotriebiti kao gradjevni crtari, gradjevni
nadziratelji, neimari, nadcestari, nadlugar i i kao računarski
i gruntovničarski činovnici, geometri i t. d., a uz to dodaje
pred nama ležeće izvješće, da bi se pri osobitoj sposobnosti i
kao šumarski upravitelji za Bosnu i Hercegovinu upotriebiti
mogli.


Kako se ved iz navedenoga vidjeti može, ovaj je program
zavoda vrlo širok i to ne samo gledom na različnost struka,
koliko još više i s obzirom na sam cilj, odnosno i stepen
naobrazbe.


Prema tomu imade ta škola tri odjelenja i to :


A. Gradjevno od jelenje, koje uzgaja budude gradjevne
crtare, nadziratelje, neimare, nadcestare, gruntovničke
činovnike i t. d.
B. Šumarsko odjelenje, koje uzgaja budude nadlugare,
srednje (?) šumarske činovnike i t. d., a k tomu bi onda
imalo još nadoci u budude i
C. Rudarsk o odjelenje, da uzgaja budude rudarsko
nadzorno osoblje i t. d. Nu ovo još do sada, kako je rečeno,
nije otvoreno.
Naukovanje na svakom odjelenju traje po tri godine. U
pogledu uvjeta primanja odredjeno je, da se u pravil u na
zavod taj mogu primati samo oni djaci, koji su s uspjehom
svršili koju bosansko-liercegovačku trgovačku školu, nižu realku
ili nižu gimnaziju. Nu medjutim primaju se i onakovi mladidi,
koji ove kvalifikacije ne imaju, nu takovi se onda moraju podvrdi
posebnom prijamnom izpitu.


Kao glavno načelo obuke na tom zavodu odredjeno je, da
se djaci osim najnuždnije teoretičke nastave upuduju što više
i u praktične radnje izvan škole. K tomu služe vježbe kao nastavne
ekskurzije i naučna putovanja pod vodstvom odnosnih
profesora po Bosni i Hercegovini, kao i izvan njih.