DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 416 —


uspinjače, da sada i samu njezinu gradnju i uredbu razvidimo-
Al uz to pobrinuo se je visokocienjeni naš vodja u brzini takodjer
za malu tjelesnu okriepu mladeži, davši nam na vrh
briega pod sušom uz naloženu vatru prirediti na brzu ruku
pravu originalnu talijansku polentu sa križkom sira.


Založiv tako po pravo šumarski — nastavismo put, koji
nas je od sada vodio dielom kroz prekrasne prastare bukove i
jelove šume. Jer doista biti će u nas već riedko gdje sastojina
sa 600—700 m^ drva po jutru, kako ih mi taj dan prodjosmo.
Vrativ se napokon i opet do ved prije spomenute šumske željeznice,
a istom onda i u Busovaču, stigli smo uz put i par
ugljenom natovarenih vagona. Jedan vagon natovaren je tovarom
od 70—80 vreća ugljena, a svaka vreća sadržaje po 3
hektolitra ugljena. A spuštajuć se i sami nizbrdice tom željeznicom,
imah smo podjedno sgode izkusiti i to, kojom se velikom
brzinom ti vagoni, usprkos neznatnog pada, niz strminu voze,
prevaliv rek bi za ćas ono desetak kilometara puta iz šume
do same Busovaće.


Sprovedši ovdje jošte njekoliko ugodnih i veselih ćasaka
sa domaćom gospodom šumarima, ostavismo oko 4 ure po podne
mjesto, krenuv i opet šumskom željeznicom, nu sada opet uz
konjsku silu, natrag do istoimene željezničke stanice, gdje smo
razgledali jošte i veliku sušu te stovarište za ugljen, a zatim
nastavili redovitim osobnim vlakom, dolazećim iz Travnika, put
preko Lašve do Šeher-Sarajeva.


V


Prevaliv brzo postaje Gora, K a k a n j-D o b o j, C atići
i Dobrinje, stigosmo već i u njegda kraljevsku priestolnicu
»Visoko« , varošicu sa kojih 5000, većinom muhamedanskih
stanovnika, ležeću u veseloj i plodnoj ravnici. Iznad
same varoši diže se brieg, a na njemu ostanci starodrevnog
grada bosanskih kraljeva. Kako je u toj varoši kožarska obrt
već od starine udomljena, to imade ovdje medju inim i veliki
broj (do 25) t. z. s t u p a, u kojima se ruj i šešarice, potrebne
za tabačku radnju, tuku u prašak. Ove se starodrevne stupe
ovdje sastoje u glavnom od sliedećih djelova: od pletenog i