DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Poziv i program


za


XXI. redovitu glavnu skupštinu
liFT.-slav. šumarskoga đružtva


koja će se 26. rujna 1897. obđržavati u Zagrebu.


a) Dne 25. rujna dolazak učestnika glavne skupštine u
Zagreb. — Na večer prijateljski sastanak u gostioni «Reisinger»
u Gajevoj ulici.


b) Dne 26. rujna u 10 sati prije podne obdržavanje glavne
skupštine u maloj saborskoj dvorani.


Dnevni red:


1. Otvorenje i pozdrav skupštine po predsjedniku đružtva i eventualnih
zastupnicih oblasti i stranih đružtva.
2. Čitanje izvješća o djelovanju upravljajućeg odbora tečajem minulog
godišta 1896/7.
3. Izvješće odbora ađ hoc za izpitanje družtvenih računa i imovine
od god. 1896.
4. Ustanovljenje proračuna za god. 1898. i proglas zaključnog računa
za god. 1896.
5. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obđržavati buduća XXII. glavna
skupština.
6. Razprava o gradnji šumarskoga doma.
7. Preglozi gg. skupštinara, koji se u smislu §. 22. družtvenih
pravila imadu prije skupštine pismeno prijaviti predsjedniku đružtva.
U Zagrebu , koncem mjeseca kolovoza 1897.


Predsjedničtvo hrvatsko-slavonskoga šumarskoga đružtva.