DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 415 —


Prije svega moram ipak spomenuti, da se ovdje za ugljen
pali sve ono drvo, što preostaje iza izradbe prije spomenutih
željezničkih podvala.


Sadržina, odnosno veličina pojedinih ugljevnika varira od
100—200 m^, a izpali se za sada po tim šumama godimice
ukupno do 300.000 hektolitara ugljena (čumura). Ugljen taj
pali i proizvadja šumska uprava takodjer u vlastitoj režiji, pladajuč
u ime radnje za hektolitar gotovog ugljena po 22 nove.,
nu pri tom mora radnik drvo izraditi, do ugljenika privesti,
ugljen izpaliti i onda još gotovi ugljen do stovarišta, odnosno
šumske željeznice dopremiti.


Tako da se prema tome prostorni metar drva sa 2 for.
20 novč. unovčuje.


Spomenuti moram jošte i to, kako Bošnjaci, paleć ugljen,
grade svoje ugljevnike (žernice ili čumurhane) bez pokrova. Al
inače im je postupak jedan te isti kao što i u Talijana, te je
i halat, kojim se služi bosanski čumurdžija, sličan onome, koji
rabe i ugljenari u drugim zemljama, naime: a) Košare za ugljen,
b) grebljača za ugljen, c) lopata, d) vile, e) kolac za probijanje
rupa kod zapaljenog ugljevnika, kojima izlazi dim.


Proizvodnja čumura u bosanskih šumah dosta je važan
posao, jer se u Bosnoj ne rabi i ne izrađjuje ugljen samo u
industrijalne i obrtničke svrhe, već i sam narod treba čumur
ne samo za grijanje soba u zimje doba, ve<5 i za svakdnevno
kuhanje kave, koja se, kako znamo, u ovim zemljama silno
troši. S toga se i troši u zemlji vrlo mnogo čumura, a najviše
dakako onog od bukovog drva.


Na pazar, za domaću porabu, donašaju ga seljaci na konju,


na kojemu su natovarene po dvie košare, te ga ondje prodaju


na oku (oka teži od prilike l^j^ kg.).


Sama produkcija drvenog ugljena u državnim šumama u


razne, većinom industrijalne svrhe, iznosi na godinu oko


800.000
hektoHtara.
Nakon što smo tako čitav taj postupak palenja ugljena
svestrano
razgledali, povratismo se i opet do pre spomenute
31