DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 414 —


Kako je medju to počelo i sve jače kišiti, sklonuli smo
se za čas pod sušu, koja služi za skladanje čumura (drvenog
ugljena), koji se tom uzpinjačom sa višje ležedih sječina ovamo
do željeznice spušta. Medjutim pako upotrebili smo i ovo vrieme
kiše, gledajući sam postupak spuštanja ugljenom i podvalama
natovarenih kao i dizanja praznih kohca uzpinjačom. Uspinjača
ta imade pad od 20—30"|o, pak se je zato morala u visini od
117 metara prekinuti, tako da je u istinu sastavljena na dva
komada, od kojih gornji 567 m. dugi komad i opet u sredini
imade mienu (Wechsel), gdje se zdola dolazeda prazna kolca
izmjenjuju s punima, što se od zgora niz dol spuštaju.


Spomenuti moram jošte i vrlo jednostavno a ipak sgodno
udešeni zapor te uzpinjače, kojim se brzina spuštanja natovarenih
kolca može po volji regulisati.


Nastaviv odavlje put do višje ležedih sječina, vidjeli smo
u samom potoku i njekoliko starijih običnih vodom gonjenih
pilana, koje su prije svega karakterisovane po kolu, u koje
pada voda odozgo, kao i samim načinom, kako su vodeni kanali
i slap sagradjeni.


Uz to ove pilane nemaju ni inače običajnog velikog zamašnog
kola (Schwungrad), a sprava, kojom se balvani podvlače
pod pilu, vozi se na 6 kotačida. Ravnalo te sprave smješteno
je kako kada odozgo ili odozdo. Bosanski pilar može
naravno na toj svojoj staroj pili dnevno jedva 50—60 proreza
učiniti, odnosno dakle na dan tek svojih 40—50 dasaka izraditi.


U novije se doba medjutim i te male domaće pilane bolje
i savršenije uredjuju, tako da i kod njih ved nalazimo veliko
kolo, a i ravnalo odozdo smješteno, kao što i spravu, koja povlači
balvane, koja po valjcima hoda.


Došav do samih sječina, gdje su taj par baš toli domadi
u g 1 j a r i, kao i Talijani iz južnoga Tirola, ti na glasu ugljenari,
na više mjesta slagali, pokrivali, podpaljivali a i razmetavali
već dogorene ugijenike, mogli smo tuj liepo razgledavati
čitav posao tog pougljivanja u svih stadijih radnje.