DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 411 —


kako veća važnost, dok se samo dogradi i željeznica TravnikBugojno-
Spljet.


Kako smo ovdje morali podulje čekati na vlak, to je bilo
već zamračilo, kad smo st´gli i na samu stanicu u B u s o-
V a č i. Ovdje nas je dočekao tamošnji šumarski upravitelj, bivši
slušalac bečke visoke šumarske škole g. Carlo F r i t z, s kojim
se onda šumskom željeznicom od kolodvora odputismo do šumarije
u samoj Busovači, ležećoj za njekoliko kilometara dalje
na glavnoj cesti Travnik-Kiseljak-Sarajevo, na konak.


Busovač a malena je varoš, ležeća u vrlo liepoj ravnici,
što ju tvore doline rieka Busovače i Kozice, a sjedište
je kotarske šumarije šumsko-gospodarstvenog kotara Kruščica.


Kako sam prenoćio u šumarevu stanu, ono držim, da ne
bude suviše, spomenem li ob ovome koju.


Poput inih šumarskih stanova u Bosnoj, sagradjen je i
ovaj god. 1895. o trošku šumske uprave, i to ne uračunajući
vriednost potrošenog gradjevnog drva, dosta neznatnim troškom
od 3500 for. Sgrada je sagradjena od kamena, nješto od tla
podignuta a pi´ovidjena je i liepom verandom. Obuhvaća tri
sobe, kuhinju i spremnicu, koje prostorije služe kao stan šumskog
upravitelja. Separatna soba služi uz to kao pisarna, a osim
toga imade još jedna soba i pod krovom za stanovanje nadzornog
činovnika. U zgradi je još i podrum, dočim su praonica,
staja i drvarnica u nuzgrednoj sgradi. Samo se sobom
pako razumjeva, da je uz zgradu uredjen i dosta liep vrtić.


Na dn e 3. lipnj a ranim jutrom poduzesmo uzprkos
da je bilo kišovito vrieme — naravno i opet pod vodstvom
neutrudivog savjetnika Hoffmanna i šumarskog upravitelja
Fritza — izlet u same šume kotara Kruščica . Ove zapremaju
ukupno oko 32.000 hektara površine, od koje je za eksploitaciju
uredjeno jur kojih 15.000 hektara.


Najvišje leži t. z. »Štit planina« (1780 m.), zatim
dolaze »Modri kamen« (1200 m.) i »Suha j ela« (1400 m.).
Glavna je vrst drva danas bukva, uz ovu dolaze onda u
smjesi smreka i jela, a glavni su proizvod željezničke podvale


čumur.