DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 410 —


vima od ukupno 900 konjskih sila i osobljem od kojih 200
glava, za koje su sagradjeni u blizini tvornice i posebni radnički
stanovi. Produkcija iznosi oko 400.000 met. centi valjkastog
željeza i čelika, od kojeg se velik dio izvozi u susjedne
balkanske zemlje.


Kako je tim razgledanjem ovih dvijuh tvornica bilo već
blizu vrieme našega odlazka u Busovaču , gdje smo taj dan
imali nočiti, to nismo mogli i ostali dio ovdašnjeg programa sa
gospodari provesti, a navlastito morali smo odgoditi na drugi
puta toli pregledanje već spomenute središnje zemaljske kaznione,
kao i zemaljskog rudokopja za vadjenje kamenog ugljena.


Kako sam medjutim imao već i prigodom mog prvog boravka
g. 1895. tuj prilike razgledati i tu g. 1888. aktiviranu
zemaljsku kaznionu, to ću ipak bar to ovdje još spomenuti, da
je ista takodjer sazidana u vlastitoj režiji zemaljske vlade, i to
prema progresivnom irskom sistemu, a po osnovi pokojnog,
a njekoč i u našoj Lepoglavi služećeg direktora E. Tauffera.


Kazniona je razdieljena u dva dijela i to u zgrade, obko-
Ijene visokim zidom, u kojima kažnjenici borave prvi i drugi
stupanj kazne, i u posrednu kaznionu izvan ovog zida, a imade
u njoj mjesta za 450—500 kažnjenika. Od obrtih, što ih kažnjenici
ovdje uče, spomenuti nam je postolarstvo, stolarstvo,
rezbarstvo, kolarstvo i kovačiju, bačvarstvo, užarstvo, knjigovežarstvo,
košaraštvo i tkalaštvo.


Osim rečenog kompleksa zgrada, imade zavod još i nješto
zemljišta (do 70 hektara), na kojemu kažnjenici obavljaju ratarske
poslove.


Ostaviv Zenicu, dodjosmo prešav i željezničku stanicu J an
j i č e i u treći defile Bosne, odlikujući se naročito i svojimi
čarobnim! i čudnovatim! oblici stijenja, koji su postali erozijomigra
prirode, koja podražava djelo čovječjih ruku, a za malo
eto nas već i na stanici »Lašva« , gdje se odvaja željeznička
linija u Travnik, s kojom je i nama bilo nastaviti put do
Busovače.


Lašv a leži na ušću istoimene rieke u Bosnu, te je već
i danas važna prometna točka u Bosnoj, nu još će joj biti sva